Termeni și condiții

Condiții legale

Xylem, diviziile de operare și filialele sale (denumite colectiv „Xylem”) întrețin și operează acest site și alte site-uri web (denumite colectiv „Site-uri Xylem”) doar în scop informativ.

Înregistrarea pe site-uri

Unele pagini ale Site-ului Xylem pot fi protejate prin parolă. În interesul siguranței și securității tranzacțiilor de afaceri, numai utilizatorii înregistrați pot accesa paginile respective. Xylem își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui utilizator. Xylem își rezervă în mod special dreptul de a determina ca anumite site-uri, care au fost anterior accesibile în mod liber, să necesite înregistrare. Xylem are dreptul, în orice moment și fără obligația de a oferi justificare, să refuze utilizatorului dreptul de a accesa zona protejată prin parolă, blocând utilizatorul, în special dacă acesta:

  • Folosește date false în scopul înregistrării
  • Încalcă acești termeni și condiții
  • Își neglijează obligațiile de păstrare cu grijă a datelor de utilizator
  • Încălcă legile aplicabile în ceea ce privește accesarea sau utilizarea Site-ului Xylem
  • Nu a folosit Site-ul Xylem pentru o perioadă îndelungată

  •  Pentru înregistrare, utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte și, în cazul în care aceste informații se modifică în timp, trebuie să le actualizeze (în măsura în care este posibil, online), fără întârzieri nejustificate. Utilizatorul trebuie să se asigure că adresa sa de e-mail, furnizată pe Site-ul Xylem, este permanent la zi și este o adresă la care utilizatorul poate fi contactat.

  • La înregistrare, utilizatorul va primi un cod de acces, care conține un ID de utilizator și o parolă („Datele utilizatorului”). La prima accesare, utilizatorul va schimba prompt parola primită de la Xylem, cu o parolă cunoscută numai de utilizator. Datele utilizatorului îi permit acestuia să vizualizeze sau să-și modifice datele sau, după caz, să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor.

  • Utilizatorul se va asigura că Datele utilizatorului nu pot fi accesate de către terți și este responsabil pentru toate tranzacțiile și alte activități efectuate în baza Datelor sale de utilizator. La sfârșitul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de pe site-urile web protejate prin parolă. Dacă și în măsura în care constată că terțe părți utilizează în mod abuziv Datele sale de utilizator, utilizatorul va notifică fără întârziere compania Xylem în scris sau, după caz, prin e-mail. După primirea acestei notificări, Xylem se va strădui să blocheze accesul la zona protejată prin parolă celor care folosesc respectivele Date de utilizator. Accesul utilizatorului va fi posibil din nou numai după solicitarea utilizatorului trimisă companiei Xylem sau după o nouă înregistrare.

  • Utilizatorul poate să solicite în scris în orice moment anularea înregistrării, cu condiția ca ștergerea să nu dăuneze executării corespunzătoare a relațiilor contractuale. În acest caz, Xylem va elimina toate Datele utilizatorului și alte date personale de identificare ale acestuia stocate, imediat ce aceste date nu mai sunt necesare.


Informații și documente

Utilizând Site-urile Xylem sau descărcând documente, materiale sau informații (denumite în continuare „Materiale”) de pe acestea, sunteți de acord să respectați condițiile legale stabilite în prezentul aviz. Dacă nu doriți să vă supuneți obligației de a respecta aceste condiții legale, părăsiți site-ul imediat, nu utilizați și nu descărcați niciun Material de pe acest site sau de pe un alt Site Xylem.

Utilizatori internaționali, alegerea legislației și jurisdicția

Site-urile Xylem și Materialele conținute de acestea vor fi considerate a fi furnizate în statul New York, Statele Unite ale Americii și sunteți de acord că legislația care guvernează aceste condiții legale sau utilizarea de către dvs. a Site-ului Xylem va fi legislația statului New York, indiferent de principiile conflictelor de drept. De asemenea, sunteți de acord că orice litigii apărute în temeiul acestor condiții legale sau din utilizarea de către dvs. a unui Site Xylem vor fi înaintate spre soluționare exclusiv instanțelor din statul New York și că nu veți invoca jurisdicția în nicio altă instanță sau tribunal oriunde în lume. Xylem nu oferă nicio declarație că Materialele de pe Site-urile Xylem sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în locuri din afara Statelor Unite. Accesul la Materiale din teritoriile în care Materialele sunt ilegale este interzis.

Site-uri terță parte

Pentru comoditate, Xylem poate pune la dispoziție link-uri către site-uri web operate de alte entități, dar nu oferă nicio garanție sau declarație despre niciun site legat și nu implică afilierea sau asocierea cu niciun astfel de site. În cazul în care vizitați sau utilizați un site legat, faceți acest lucru pe propriul risc.

Clauze de declinare a răspunderii

Toate materialele de pe, distribuite prin sau accesibile prin Site-urile Xylem sunt furnizate „ca atare” și „după cum sunt disponibile”, fără garanții de orice natură, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite privind vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel că este posibil ca excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

Xylem nu garantează exactitatea sau caracterul complet al materialelor, incluzând dar fără a se limita la fiabilitatea oricăror sfaturi sau declarații afișate sau distribuite prin intermediul Site-urilor Xylem, iar dvs. vă veți baza pe astfel de materiale, sfaturi, declarații sau informații pe propriul risc.

Compania Xylem nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv daune cauzate de virușii care ar putea să vă infecteze echipamentele informatice sau alte bunuri în virtutea accesului dvs. la orice Site Xylem sau ca urmare a descărcării oricăror materiale de pe acesta.

Limitarea daunelor

În niciun caz, compania Xylem nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, speciale, indirecte, de consecință, punitive sau de altă natură, care rezultă din orice cauză, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea posibilității de utilizare, pierderea profitului sau pierderea datelor, indiferent dacă este o acțiune în temeiul teoriilor contractuale, neglijenței sau răspunderii stricte sau în alt mod, care rezultă din sau în orice fel este legată de utilizarea oricărui Site Xylem sau a oricăror materiale, informații sau documente existente pe sau accesate prin intermediul oricărui Site Xylem.

Licență limitată

Prin acceptarea de către dvs. a condițiilor legale conținute aici: sunteți de acord să nu creați legături spre pagini secundare (deep link) sau legături-cadru (frame link) către orice Site Xylem în orice scop, fără permisiunea scrisă a companiei Xylem; și, Xylem vă acordă permisiunea de a vizualiza, descărca și copia Materiale, sub rezerva următoarelor condiții: (a) toate notificările privind drepturile de autor și de proprietate sunt păstrate; (b) Materialele nu vor fi afișate/distribuite public sau modificate în vreun fel și niciun fel de reprezentări grafice nu vor fi folosite separat de textul însoțitor și (c) orice utilizare a Materialelor are doar scop informativ și necomercial sau personal.

Informații furnizate de dvs.

Nu trimiteți informații confidențiale sau private către Xylem prin intermediul unui Site Xylem. Sunteți de acord că orice informații pe care le trimiteți nu vor fi considerate confidențiale sau private și acordați companiei Xylem o licență fără restricții, irevocabilă, la nivel mondial, fără redevență, pentru a utiliza, reproduce și distribui astfel de informații.

Modificări

Xylem își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții legale în orice moment. Orice astfel de schimbări sau modificări vor intra în vigoare imediat atunci când astfel de condiții legale schimbate sau modificate sunt postate pe Site-urile Xylem. În cazul în care continuați utilizarea unui Site Xylem după ce condițiile legale schimbate sau modificate au fost afișate, se consideră că ați acceptat respectiva condiție legală schimbată sau modificată. Din când în când, trebuie să parcurgeți condițiile legale postate pe Site-urile Xylem, pentru a vă familiariza cu cea mai recentă versiune a acestora.

Termenii și condițiile standard de cumpărare