Declarația de politică privind mineralele provenite din zone de conflict

Xylem Inc. sprijină încetarea violenței și a încălcării drepturilor omului legate de extracția anumitor minerale dintr-o zonă descrisă drept „Regiune de conflict”, care este situată în partea de est a Republicii Democratice Congo (RDC) și în țările învecinate. Ca urmare a violenței și a încălcărilor, Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) din 2010 a instruit Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) să adopte norme pentru punerea în aplicare a cerințelor de divulgare referitoare la aceste „minerale provenite din zone de conflict”. Mineralele provenite din zone de conflict se referă la staniu, tantal, tungsten și aur (denumite în continuare „3TG”), indiferent de locul în care sunt obținute, prelucrate sau vândute. 

Aceste reguli se aplică producătorilor care depun rapoarte periodice la SEC și care fabrică sau contractează fabricarea de produse care conțin minerale provenite din zone de conflict, care sunt necesare funcționării sau realizării acestor produse. Acești producători trebuie să afle originea acestor minerale provenite din zone de conflict și să depună un raport la SEC pentru a descrie și a divulga rezultatele anchetelor conduse. Intenția acestei noi cerințe este de a promova obiectivul umanitar de a pune capăt conflictului violent în RDC și în țările învecinate, care a fost finanțat parțial prin exploatarea și comercializarea mineralelor provenite din zone de conflict.

Angajamentul companiei Xylem: 

 • De a susține scopurile și obiectivele normelor și reglementărilor SEC privind furnizarea de minerale provenite din zone de conflict.
 • Scopul nostru este de a ne asigura că orice staniu, tantal, tungsten sau aur pe care îl achiziționăm, care a provenit din Regiunea de conflict a fost certificat ca fiind „neimplicat în conflicte”.
 • De a asigura conformitatea cu aceste cerințe, iar în acest sens le solicităm furnizorilor noștri să efectueze verificări prealabile rezonabile ale lanțurilor lor de aprovizionare pentru a se asigura că metalele specificate se obțin doar din:
  • Mine și turnătorii în afara Regiunii de conflict sau
  • Mine și turnătorii care au fost certificate de către o terță parte independentă ca fiind neimplicate în conflict, dacă provin din Regiunea de conflict. 

   Aceste verificări prealabile includ solicitarea ca furnizorii noștri să pună la dispoziție documentație scrisă a rezultatelor verificărilor lor.
 • Pentru a ne asigura că orice plângere din partea unui furnizor sau a unei alte părți interesate cu privire la abordarea noastră față de mineralele provenite din zone de conflict este abordată prin Programul nostru al ombudsmanului pentru furnizori prin Programul nostru intern al ombudsmanului (programele sunt disponibile în Codul nostru de conduită pentru furnizori și, respectiv, în Codul nostru de conduită, disponibile la clic aici).

Dacă descoperim utilizarea mineralelor provenind din zone de conflict în unități care nu sunt considerate a fi neimplicate în conflict, pentru realizarea oricăror materiale, piese sau componente pe care le achiziționăm pentru utilizare în produsele noastre, vom depune toate eforturile pentru a transforma produsele în produse neimplicate în conflict.


Matthew Pine
Președinte și Director General
Xylem Inc.