Charakteristika

client-outcome-south-bend.jpg

South Bend ušetrí 400 miliónov dolárov na kapitálových výdavkoch znížením kombinovaného odľahčovania kanalizácie o 70 %

Viac

Charakteristika

idrica web feature square - nav.png

 Xylem Vue powered by GoAigua: Optimalizácia rozhodovania. Xylem Vue powered by GoAigua: Zefektívnenie riadenia prevádzky. Zjednodušenie digitálnej transformácie.

Viac

Zvýšte viditeľnosť a kontrolu a maximalizujte výkon kanalizácie

Od prevádzkových spoločností sa dnes očakáva, že budú robiť informované, často okamžité, prevádzkové rozhodnutia a investície do infraštruktúry založené na dátach, ktoré nemajú potrebnú vypovedaciu hodnotu. Tieto výzvy predstavujú množstvo krátkodobých a dlhodobých rizík pre odberateľov, životné prostredie a prevádzku. Xylem Vue ponúka súbor digitálnych riešení umožňujúcich prevádzkovateľom odpadových vôd rýchlejšie a efektívnejšie riešiť zložité problémy siete.

Skutočné výsledky klientov dosiahnuté vďaka Xylem Vue

Prevádzkovatelia realizujú transformačné výsledky využívaním digitálnych riešení Xylem Vue a datovo založenej inteligencie, aby mohli robiť efektívne, informované rozhodnutia a sebavedomejšie plány.

450M

gal. ušetrených kombinovaným odľahčovaním kanalizácie, Buffalo Sewer Authority, New York

Viac

$2 Billion

ušetrených na infraštruktúre odpadových vôd, okres Suffolk, New York DPW

Viac

Nulové

upchávanie čerpacej stanice po modernizácii monitorovaním v reálnom čase, Trbovlje, Slovinsko

Viac

Zistite ako Xylem Vue zvyšuje kapacitu a efektivitu kanalizácie pri nižších nákladoch

Xylem Vue ponúka súbor digitálnych riešení umožňujúcich prevádzkovateľom odpadových vôd rýchlejšie a efektívnejšie, s prehľadnosťou celého systému, zvýšenou prevádzkovou kontrolou a použiteľnými datovo založenými informáciami, riešiť problémy kanalizácie v reálnom čase a pri meniacich sa podmienkach.

Zabráňte odľahčovaniu kanalizácie a vplyvu na životné prostredie

Optimalizujte kapacitu existujúcej infraštruktúry redukciou udalostí CSO a splnením environmentálnych cieľov

Predvídajte a plánujte prívalovú vodu

Prediktívnymi odporúčaniami na minimalizáciu udalostí SSO vizualizujte a optimalizujte prietoky v reálnom čase

Minimalizujte spotrebu energie v čerpacích staniciach

Optimalizujte účinnosť čerpadla pomocou presného riadenia výkonu a včasných varovaní o údržbe

Nižšie zdroje potrebné na údržbu čerpadla

Využite inteligentnú funkciu čistenia čerpadla a nádrží, aby ste znížili počet núdzových volaní

Optimalizujte prevádzku a údržbu odpadových vôd

Použite prepojené systémy riadenia služieb a kontroly pre efektívnejšiu prevádzku a plánovanie

  • VÝSLEDKY NA KTORÝCH ZÁLEŽÍ

    „Náš kontrolný program v reálnom čase, vedený tímom Xylem, priniesol viac ako štvornásobok očakávaného výkonu. Ide o najhospodárnejší program v našom dlhodobom pláne kontroly.“

    OJ McFoy
    General Manager, Buffalo Sewer Authority 

    Prípadová štúdia

Referencie