Charakteristika

client-outcome-south-bend.jpg

South Bend ušetrí 400 miliónov dolárov na kapitálových výdavkoch znížením kombinovaného odľahčovania kanalizácie o 70 %

Viac

Charakteristika

idrica web feature square - nav.png

 Xylem Vue powered by GoAigua: Optimalizácia rozhodovania. Xylem Vue powered by GoAigua: Zefektívnenie riadenia prevádzky. Zjednodušenie digitálnej transformácie.

Viac

Zabezpečte súlad, kontrolujte náklady a dosahujte najlepší prevádzkový výkon

Od prevádzkových spoločností sa dnes očakáva, že budú robiť informované,  prevádzkové rozhodnutia a optimalizácie zariariadení bez prehľadu o prevádzke v reálnom čase, bez podpory dodatočného personálu alebo financovania. Tieto výzvy predstavujú množstvo krátkodobých a dlhodobých rizík. Digitálne riešenia Xylem Vue poskytujú informovanosť, kontrolu a poradenstvo na úrovni systému, potrebné na splnenie a prekročenie svojich cieľov v oblasti zhody a financií.

Skutočné výsledky klientov dosiahnuté vďaka Xylem Vue

Prevádzkovatelia realizujú transformačné výsledky využívaním digitálnych riešení Xylem Vue a datovo založenej inteligencie, aby mohli robiť efektívne, informované rozhodnutia a sebavedomejšie plány.

1.2M kWh

ušetrených ročne pri dodržaní podmienok zhody, EWE WASSER GmbH Cuxhaven, Germany

Viac

0.04 mg

koncentrácie živín (N/P) dosiahnuté pre Washington Suburban Sanitary Commission

Viac

$100K

ročná úspora spotreby energie a chemikálií, Zeeland Clean Water Plant, Michigan

Viac

Zistite ako Xylem Vue zvyšuje kapacitu a efektivitu kanalizačnej siete pri nižších nákladoch

Spĺňajte požiadavky na kvalitu vody pri nižšej cene

Získajte podporu pri rozhodovaní v reálnom čase a realizovateľné pokyny zvyšujúce mieru dodržiavania predpisov

Minimalizujte spotrebu energie počas úpravy vody

Simulovaním procesov úpravy a zlepšením riadenia prevádzky optimalizujte spotrebu energie

Optimalizujte prevádzku a údržbu odpadových vôd

Pracujte s pokročilou vizualizáciou údajov, diagnostikou a prediktívnymi výstrahami

  • VÝSLEDKY NA KTORÝCH ZÁLEŽÍ

    …[Xylem] skutočne tvrdo pracuje, aby predstavil kvalitný produkt, ktorý skutočne pomôže zákazníkovi… Investícia do automatizácie riadenia fosforu v našej ČOV mala krátku dobu návratnosti.

    Kevin Freber, Water Systems Manager
    Watertown, Wisconsin Wastewater Treatment Plant

    Prípadová štúdia

Referencie