Charakteristika

client-outcome-south-bend.jpg

South Bend ušetrí 400 miliónov dolárov na kapitálových výdavkoch znížením kombinovaného odľahčovania kanalizácie o 70 %

Viac

Charakteristika

idrica web feature square - nav.png

 Xylem Vue powered by GoAigua: Optimalizácia rozhodovania. Xylem Vue powered by GoAigua: Zefektívnenie riadenia prevádzky. Zjednodušenie digitálnej transformácie.

Viac

Chráňte svoj systém pred nepredvídateľnými zmenami prostredia

Dnes sú vodohospodárske spoločnosti nútené prehodnocovať hospodárenie s vodou aby dosiahli väčšiu odolnosť voči pandémia, klimatickým zmenám a iným prevádzkovým rizikám. Spoločnosť Xylem Vue spolupracuje s prevádzkami, aby im pomohla prispôsobiť sa nielen aktuálnym ale aj budúcim prekážkam a rizikám pomocou digitálnej technológie. Budú tak schopní rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie reagovať na nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť spoľahlivo  dodávať vodu.

Skutočné výsledky klientov dosiahnuté vďaka Xylem Vue

Prevádzkovatelia realizujú transformačné výsledky využívaním digitálnych riešení Xylem Vue a datovo založenej inteligencie, aby mohli robiť efektívne, informované rozhodnutia a sebavedomejšie plány.

$950M

zníženie odhadovaných nákladov na dosiahnutie súladu s predpismi, mesto Grand Rapids, MI

Viac

Smart

sieť zefektívňuje účinnosť, podporuje udržateľnosť a zlepšuje služby zákazníkom, Eastern Municipal Water District

Viac

450M

gal. redukovaných ako kombinované odľahčenie kanalizácie, Buffalo Sewer Authority, New York

Viac

Monitoring

zdrojov vody v reálnom čase pomáha znižovať vplyv problémov s kvalitou vody, DEP, New York 

Viac

$1M+

úspora nákladov na pracovnú silu a palivo výrazne znižuje cenu projektu obchvatu Severnej Karolíny

Viac

Nula

upchávanie čerpacej stanice po modernizácii monitorovaním v reálnom čase, Trbovlje, Slovinsko

Viac

  • ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI

    „Vďaka vám sme sa vyhli zaplaveniu čerpacej stanice a vysokým poplatkom za znečisťovanie životného prostredia splaškami. Vďaka analýze prevádzky čerpadla  sme boli schopní prijať opatrenia a nastaviť prevádzkové úrovne s efektívnejšou prevádzkou čerpadla (nepotrebné viacnásobné štarty), čím sme ušetrili energiu.“

    Semion, Operation Manager
    Water Association of T.M.R in the municipality of Ramla, Israel

    Prípadová štúdia

Osvedčené riešenia môžu zmeniť vašu prevádzku