A szennyvízkezelés megújítása

EGY ÁGAZAT KORSZERŰSÍTÉSE ÉS A GLOBÁLIS KIBOCSÁTÁSOK FELÉRE CSÖKKENTÉSE... NULLA VAGY NEGATÍV KÖLTSÉGGEL

Az elrejtett vagy föld alatti szennyvízkezelő infrastruktúra a növekvő fenntartható közösségek elengedhetetlen összetevője. A világon mindenütt ez az infrastruktúra teszi lehetővé a városok fejlődését, a gazdaság növekedését és a közösségek virágzását. Ugyanakkor az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának is jelentős forrása, elsősorban a benne rejlő rossz hatékonyságú megoldások miatt. (Forrás: EPA)

 A környezetvédelem globális kihívásai azonban napról napra sürgetőbbé válnak. Az eredménytelenül vagy rossz hatékonysággal működő infrastruktúra a komoly környezeti és gazdasági kockázatot jelentő tényezők közé tartozik. Legújabb kutatásaink szerint a kihívások némelyikére már ma is rendelkezésre állnak megoldások – a gazdasági következmények pedig lenyűgözőek. A meglévő magas hatásfokú szennyvízkezelő rendszerek az egész világon képesek jelentősen csökkenteni a káros kibocsátásokat, anélkül hogy megnövelnék a jelenlegi műveletek költségét. Mire vár még?

 

 Infografikánk letöltése 

 

Ez a kutatás a villamos árammal kapcsolatos kibocsátások 18 csökkentési lehetőségét vizsgálja három központi régióban: az Egyesült Államokban, Európában és Kínában. A régiókra lebontott összesített eredmények megtalálhatók az 1. táblázatban. A kibocsátási lehetőségek mindegyikének esetében a kibocsátáscsökkentés határköltség-görbéje (MACC) és a belső megtérülési ráta (IRR) áttekintést nyújt az adott lehetőség pénzügyi vonzerejéről, teljes kibocsátáscsökkentési potenciáljáról és az ilyen beruházások olyan fontos tényezőkkel szembeni érzékenységéről, mint a szén-dioxid-árazás és a beruházói diszkontráták. Ezzel a megközelítéssel alacsony költségű módszerek találhatók az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, tudatosítva ezek elfogadásának politikai és pénzügy akadályait; reményeink szerint ez a perspektíva számot tarthat a szennyvízkezelő ipar és a klímaváltozásról folytatott vita valamennyi érdekeltjének érdeklődésére, beleértve a civil szervezeteket, a pénzügyi intézményeket, a tudományos kutatókat és a politikai döntéshozókat.

"A Xylem örömmel néz a vízügyi ágazaton belüli és az ágazatközi együttműködés elébe a tudományos kutatókkal és innovátorokkal, civil szervezetekkel és a pénzügyi közösséggel azzal a céllal, hogy új elképzeléseket dolgozzunk ki és kreatív partnerségeket teremtsünk az ilyen és hasonló fenntartható megoldások elfogadása érdekében. Bízunk benne, hogy Ön is velünk tart.” – Patrick Decker, a Xylem elnök-vezérigazgatója

„Ha előretekintünk, akkor a klímaváltozással, az erőforrások szűkösségével és a növekvő népesség gazdasági fejlődésével kapcsolatos kihívások kerülnek figyelmünk középpontjába. Ránk – egyénekre, szervezetekre, városokra, országokra – hárul a feladat, hogy megfelelő megoldásokat találjunk és valósítsuk meg. Ezeknek az egymáshoz kapcsolódó kihívásoknak közös pontja a vízellátási infrastruktúra kérdése, amely kényszerítő lehetőséget jelent a globális csökkentési és alkalmazkodási menetrendek előmozdítására.”

Patrick Decker, a Xylem Inc. elnök-vezérigazgatója

További részletek: Egy klímaváltozási politika, amely visszahozza az árát

A szennyvízkezelési infrastruktúra korszerűsítése óriási környezeti előnyökkel jár

szennyvízágazat villamos árammal kapcsolatos kibocsátásai csaknem 50%-kal csökkenthetők az Egyesült Államokban, Európában és Kínában a már létező technológiákkal.

Ez a csökkentés majdnem teljes egészében (95%-ban) elérhető nulla vagy negatív költséggel.

Ez azt jelenti, hogy éves szinten csaknem 44 millió tonna CO₂-egyenérték kibocsátását2lehet megtakarítani, ami 37 milliárd liter gázolajnak felel meg. (Forrás: EPA)

Már van megoldás

Nem kell megvárnunk az új technológiát, sem az erősen vitatott szén-dioxid-árazást.

E jelentős kibocsátáscsökkentés elérését segíteni fogja a köz- és magánfinanszírozás új megközelítése, amely ösztönzi a korszerűsítések és cserék magas hatásfokú technológiák alkalmazásával történő megvalósítását és új szennyvízkezelő infrastruktúrák kiépítését, különösen a gyors ütemben iparosodó országokban.

A cselekvés nem más, mint  a jövőbe való beruházás képessége

Az OECD becslése szerint a fejlődő országokban és a feltörekvő piacokon éves szinten 1,3 trillió dollárt kell beruházni a vízellátási infrastruktúra cseréjébe és fenntartásába.

Az ilyen beruházások eredményeképpen a kibocsátások csökkentése mellett tőke is felszabadul, amely világszerte felhasználható a vízellátási és szennyvízkezelési infrastruktúra égetően szükséges korszerűsítésének finanszírozására.