Drukrioleringsystemen

Versnijdendepompsysteem voor installaties op moeilijke terreinen

Een drukrioleringssysteem (pressure sewage system of PSS) is een slim, economisch alternatief voor afgelegen woongebieden. Drukrioleringssystemen gebruiken kleine onder druk staande (gevulde) afvoerleidingen in ondiepe, smalle sleuven die de natuurlijke contouren van de bodem volgen. De versnijdendefunctie van de pompen vermindert vaste deeltjes zodat ze gemakkelijk door kleinere afvoerleidingen kunnen worden getransporteerd.

Het systeem bestaat uit een vertakt buissysteem met een kleine diameter en is gebaseerd op kleine pompstations aan woningen waaruit afvalwater wordt ontvangen. Afvalwater van een PSS-netwerksysteem wordt geloosd in het vrijvervalriool of in een groter ontvangend pompstation voor daaropvolgend transport naar een zuiveringsinstallatie.

Deze systemen kunnen op elke schaal worden toegepast, van een enkele woning tot een grote ontwikkeling of een hele gemeenschap. Een klein systeem kan bestemd zijn voor slechts enkele huishoudens, terwijl een groot systeem honderden of zelfs duizenden pompstations kan omvatten. Dezelfde schaalbaarheid is van toepassing op de bewaking- en controlesystemen van Flygt, van eenvoudig te gebruiken alarmbeheer tot geavanceerde Scada-systemen die onze drukrioleringssystemen aanvullen.

We ontwerpen onze systemen volgens de specifieke vereisten van het project om u de beste pompoplossing te bieden voor uw drukrioleringssysteem op basis van een Flygt-pompstationpakket voor buitenopstelling. Deze pakketten bestaan uit beproefde fabrieks- en in de praktijk geteste producten en zijn eenvoudig te installeren, bedienen en onderhouden, waardoor ze jarenlang probleemloos blijven werken.

Uw uitdagingen begrijpen

We ontwerpen al PSS-systemen sinds de jaren 1980 en begrijpen uw uitdagingen en behoeften. Samen kunnen we een betrouwbare en economische oplossing ontwerpen die voldoet aan uw speciale vereisten. Sommige van de uitdagingen waarmee we u helpen zijn:

  • Ontwerp van het PSS-systeem en berekening van het aantal pompstations, pompkeuze en buisafmetingen
  • Belang van betrouwbare werking
  • Bedieningsgemak
  • Een economische oplossing
Products Brands
Products
Maalpompen
Maalpompen

Maalpompen met doelmatige snijsystemen reduceren afval tot fijne slurry.

Regel- en bewakingssystemen voor pompen
Regel- en bewakingssystemen voor pompen

Bewakings- en regelproducten helpen u om dag en nacht de touwtjes in handen te houden.

Drukrioleringssystemen van Flygt
Drukrioleringssystemen van Flygt

Biedt betrouwbare, doeltreffende en kosten-geoptimaliseerde aansluitingen.

Brands
Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.