Afvalwater-overloopoplossingen

 VERVOER VAN AFVALWATER NAAR ZUIVERINGSINSTALLATIES

Nadat water gebruikt is voor de vele toepassingen, moet het worden verzameld en vervoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor behandeling en teruggebracht in het milieu. Afvalwaterstromen nemen toe langs het verzamelsysteem naar de zuiveringsinstallatie. Wanneer zwaartekrachtstroom niet economisch of technisch mogelijk is, worden pompstations gebruikt en worden de pompen ingesteld om een ​​stabiele, veilige stroom naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie te verkrijgen.

Hoe dichter bij de zuiveringsinstallatie, hoe groter de pompstations, om de verhoogde stromen aan te kunnen. Bij het inlaatpompstation van de zuiveringsinstallatie of het Headworks-station eindigt het gemeentelijke afvalwaternetwerk. Het onbewerkte afvalwater wordt vervolgens door de grove schermen van de afvalwaterbehandelingsinstallatie en verder naar het behandelingsproces gepompt.

Gecombineerde pompstations zijn ontworpen om de dagelijkse afvalwaterstromen, regenwater en ander afvloeiingen te verwerken en zijn gebruikelijk in veel afvalwaternetwerken. Bij het ontwerpen van een gecombineerd station moet u rekening houden met de normale schommelingen van het rioleringsnetwerk en de maximale instroom als gevolg van stormgebeurtenissen. Beide instroomsnelheden kunnen sterk van elkaar verschillen en de maximale instroom kan veel groter zijn dan de normale stroom.

Afvalwater kan moeilijk te vervoeren en te beheren zijn met grote hoeveelheden organische vaste stoffen, vodden en andere afvalstoffen die afvalwaterpompen uitdagen. Er worden hoge eisen gesteld aan betrouwbaar pompen, omdat lekkages en overstromingen schade aan het milieu veroorzaken en resulteren in boetes. Hierbij kan Flygt helpen, met geavanceerde pompstations en beproefde verstoppingsvrije pompen voor moeilijke media en al uw specifieke pompvereisten. 

Products
Products
Pompen
Pompen

Meer informatie, gebruikstips en technische gegevens voor al onze pompen.

Regel- en bewakingssystemen voor pompen
Regel- en bewakingssystemen voor pompen

Bewakings- en regelproducten helpen u om dag en nacht de touwtjes in handen te houden.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.