Regenwater en overstromingen

Het meten van flow, regen, niveau of waterkwaliteit kan realtime worden gerealiseerd via een geautomatiseerde oplossing van Xylem. Regenwater speelt een grote rol bij de vervuiling van het oppervlaktewater.. Omdat regenwater over oppervlakken stroomt bij het afvoeren ervan, kan dit water chemicaliën, puin en andere vervuilende stoffen opnemen. Gegevens van regenwatermonitoring kunnen worden gebruikt om actieplannen te ontwikkelen om de hoeveelheid vervuild water te verminderen die schadelijk kan zijn voor dieren en gemeenschappen. Regenwatermonitoringprojecten kunnen om verschillende redenen worden uitgevoerd, zoals de naleving van gemeentelijke gescheiden Storm Water Sewer System (MS4), Total Maximum Daily Loads (TMDL), constructie-impact en een verscheidenheid aan perimeterbewakingsscenario's voor verontreinigingen.

Voorbereiding en reactie op orkanen
Regenwater en overstromingen Voorbereiding en reactie op orkanen
Regenwater monitoring
Regenwater en overstromingen Regenwater monitoring
Hoogwaterwaarschuwingsmonitor
Regenwater en overstromingen Hoogwaterwaarschuwingsmonitor
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.