Bouwterreintoepassingen

Ontwatering en lichte drainage

Verwijdering van verontreinigd water van gebouwen en bouwterreinen

In veel situaties moet grond- en regenwater worden verwijderd om materiële schade te voorkomen of om te kunnen bouwen. Of het nu uit kelders, garages, opritten, landingsbanen of bouwterreinen is, regenwater moet vaak snel en efficiënt worden verwijderd om problemen te voorkomen. Pompen om overtollig water te verwijderen lossen normale regen op en voorkomen overstromingen. Ontwateringstoepassingen vragen om robuuste en veelzijdige pompen die de lokale omstandigheden aankunnen met veel slib, zand en grind vaak aanwezig in het verpompte medium.

Uw uitdagingen begrijpen

  • Het verpompte medium is vaak verontreinigd met schurend en organisch materiaal
  • Ongelijkmatige stroom met heel hoge pieken
  • Betrouwbaarheid is cruciaal
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Hydrojetting & scheepsbouwapparatuur
Bouwterreintoepassingen Hydrojetting & scheepsbouwapparatuur
Stroomverleggingen
Bouwterreintoepassingen Stroomverleggingen
Wellpoint-ontwatering
Bouwterreintoepassingen Wellpoint-ontwatering
Deepwell Dewatering
Job Site Application Deepwell Dewatering
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.