Beleidsverklaring conflictmineralen

Xylem Inc. ondersteunt de strijd tegen geweld en schending van mensenrechten in verband met de mijnbouw van bepaalde mineralen in gebieden die worden beschouwd als "Conflictregio", gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en de omliggende landen.  Als gevolg van het geweld en de schendingen, heeft de Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act van 2010 de VS Securities and Exchange Commission (SEC) de opdracht gegeven om regels aan te nemen voor openbaarmakingsvereisten met betrekking tot deze "conflictmineralen".  Conflictmineralen zijn tin, tantaal, wolfraam en goud (aangeduid als "3TG"), ongeacht waar ze vandaan komen of verwerkt of verkocht worden. 

Deze regels zijn van toepassing op fabrikanten die periodieke rapporten indienen bij de SEC en die producten vervaardigen of opdracht geven voor de fabricage van producten die conflictmineralen bevatten en die nodig zijn voor de werking of productie van die producten.  Deze fabrikanten moeten informatie inwinnen over de oorsprong van deze conflictmineralen en bij de SEC een rapport indienen om de resultaten te beschrijven en bekend te maken.  Met deze nieuwe vereiste wordt getracht gewelddadige conflicten in de DRC en omringende landen te beëindigen, gedeeltelijk gefinancierd door de exploitatie en handel van conflictmineralen.

Toewijding van Xylem: 

 • Ter ondersteuning van de doelen en doelstellingen van de SEC-regels en -voorschriften met betrekking tot de levering van conflictmineralen.
 • Het is ons doel om ervoor te zorgen dat alle tin, tantaal, wolfraam of goud dat we kopen uit het conflictgebied, is gecertificeerd als 'conflictvrij'.
 • Om ervoor te zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan, en onze leveranciers te vragen redelijke onderzoek uit te voeren bij hun toeleveringsketens om ervoor te zorgen dat de gespecificeerde metalen alleen afkomstig zijn van:
  • Mijnen en smelterijen buiten het conflictgebied
  • Mijnen en smelterijen die zijn gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij als conflictvrij als ze uit het conflictgebied komen. 

   Dit onderzoek omvat dat we van onze leveranciers vereisen om schriftelijke documenten te verlenen van de resultaten van hun onderzoek.
 • Om te verzekeren dat alle klachten van een leverancier of andere belanghebbende met betrekking tot onze benadering tot conflictmaterialen worden verzonden via ons ombudsmanprogramma voor leveranciers of ons intern ombudsmanprogramma (de programma’s zijn beschikbaar in onze gedragscode voor leveranciers en onze gedragscode, beschikbaar hier).

Als we het gebruik ontdekken van conflictmineralen geproduceerd in faciliteiten die niet als conflictvrij worden beschouwd in materialen, onderdelen of componenten die we gebruiken voor onze producten, dan zullen we onze uiterste best doen om deze producten conflictvrij te maken.


Patrick K. Decker
Directeur en Chief Executive Officer
Xylem Inc.