Flygt N技术泵 N 3102

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
 • 采用N技术的最先进废水泵
 • 采用Adaptive N液压装置的增强型
 • 持续高效,节能高达25%
 • 灵活、模块化的设计
 • 坚固可靠

具有ADAPTIVE N叶轮的N技术废水泵

Flygt N泵可用于最具挑战性的应用情形,并圆满完成工作。每个部件的设计和制造都能提供持续的高效率。凭借获得专利的N技术及其创新的自清洁叶轮,Flygt N泵可展现最高的总体效率。可以降低能源费用,并减少计划外的维护成本。这样可以让您完全放心——从长远来看可以节省大笔开支。

进入泵的大多数固体物体将通过叶轮叶片之间的叶轮。如果物体被卡在其中一个叶片的前缘,其将沿着后掠形状向入口周边滑动。

由于采用机械自清洁设计,可轻松泵送高达8%的污泥浓度。

灵活、模块化的设计

这款自清洁泵具有创新功能,是各种应用情形的最佳选择。模块化液压设计能够让用户调整液压系统,以满足几乎任何应用的要求。

 • 可更换的耐磨环采用灰铸铁或Hard IronTM(硬铁)两种材料制成,适用于不同的操作条件。
 • 硬化灰铸铁叶轮,适用于典型的废水应用情形。
 • Hard Iron™叶轮,适用于磨蚀性和腐蚀性应用情形。
 • 不锈钢叶轮,用于需要双相不锈钢的特殊应用情形。
 • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
 • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
 • 双机械密封系统由两组独立工作的机械轴封组成,提供双重安全性。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
 • Griplock™密封系统安全锁定轴、无橡胶摩擦、无平头螺钉、无轴损坏。
 • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB ®。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

轻便式(S)

轻便式(S)

轻便式,潜水泵装置。带软管接头或法兰的轻便式泵,其软管接头或法兰可连接到排放管上。

立式干式装置(T)

立式干式装置(T)

立式、永久性、干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

干式装置(Z)

干式装置(Z)

卧式,永久性,干式泵装置。潜水泵安装在干池内,并用法兰连接件接至吸入和排放管道上。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
N 3102 LT 3相4极 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 MT 1相4极60 Hz(US)
N 3102 MT 1相自适应4极60 Hz(US)
N 3102 MT 3相4极 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 MT 1相4极60 Hz(公制)
N 3102 MT 1相自适应4极60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
4.2 hp
5.6 hp - 6 hp
5.6 hp - 6 hp
5.6 hp
5.6 hp
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
3.1 kW
4.2 kW - 4.5 kW
4.2 kW - 4.5 kW
4.2 kW
4.2 kW
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
3.9 hp
3.9 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
6.5 hp
6.5 hp
6.5 hp
6.5 hp
3.7 kW
3.7 kW
3.7 kW
3.7 kW
2.9 kW
2.9 kW
3.7 kW
3.7 kW
3.7 kW
3.7 kW
4.8 kW
4.8 kW
4.8 kW
4.8 kW
j) Rated currents @400V
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
8.2 A - 8.5 A
8.2 A - 8.5 A
8.2 A
8.2 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
6.8 A
8.2 A - 8.5 A
8.2 A - 8.5 A
8.2 A
8.2 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
16 A
16 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
8.8 A
8.8 A
8.8 A
8.8 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
16 A
16 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
7.3 A
8.8 A
8.8 A
8.8 A
8.8 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
N 3102 LT 3相4极 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 50 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 50 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 MT 1相4极60 Hz(US)
N 3102 MT 1相自适应4极60 Hz(US)
N 3102 MT 3相4极 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 60 Hz(美制)
N 3102 LT 3相4极 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 LT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 MT 1相4极60 Hz(公制)
N 3102 MT 1相自适应4极60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相Adaptive 4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 MT 3相4极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相2极 SmartRun 60 Hz(公制)
N 3102 SH 3相Adaptive 2极 SmartRun 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.