It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

柱塞泵 L 3400

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 安装简单
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠

用于柱管内安装的混流泵

L 3400为安装在900 mm柱管内的混流泵。该类泵用于以高于旋浆泵的水头进行高流量泵送。混流泵用于离心泵和旋桨泵之间的过渡区域。其3叶片叶轮可采用灰铸铁或双相不锈钢制成。安装快捷方便。

设计坚固可靠

  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 马氏体不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性。
  • 可选配的双相不锈钢轴,具有优异的耐腐蚀性。
  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

柱管(L)

柱管(L)

​​柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
L 3400 3相10极 1090 50 Hz(美制)
L 3400 3相12极 1290 50 Hz(美制)
L 3400 3相8极 890 50 Hz(美制)
L 3400 3相6极 690 50 Hz(美制)
L 3400 3相10极 1090 50 Hz(公制)
L 3400 3相12极 1290 50 Hz(公制)
L 3400 3相8极 890 50 Hz(公制)
L 3400 3相6极 690 50 Hz(公制)
L 3400 3相14极 1490 60 Hz(美制)
L 3400 3相10极 1090 60 Hz(美制)
L 3400 3相12极 1290 60 Hz(美制)
L 3400 3相8极 890 60 Hz(美制)
L 3400 3相14极 1490 60 Hz(公制)
L 3400 3相10极 1090 60 Hz(公制)
L 3400 3相12极 1290 60 Hz(公制)
L 3400 3相8极 890 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
40.2 hp - 60.3 hp
121 hp - 187.7 hp
268.2 hp - 455.9 hp
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 hp - 60 hp
110 hp - 150 hp
45 hp - 110 hp
135 hp - 355 hp
26.1 kW - 44.7 kW
82 kW - 111.9 kW
33.6 kW - 82 kW
100.7 kW - 264.7 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
L 3400 3相10极 1090 50 Hz(美制)
L 3400 3相12极 1290 50 Hz(美制)
L 3400 3相8极 890 50 Hz(美制)
L 3400 3相6极 690 50 Hz(美制)
L 3400 3相10极 1090 50 Hz(公制)
L 3400 3相12极 1290 50 Hz(公制)
L 3400 3相8极 890 50 Hz(公制)
L 3400 3相6极 690 50 Hz(公制)
L 3400 3相14极 1490 60 Hz(美制)
L 3400 3相10极 1090 60 Hz(美制)
L 3400 3相12极 1290 60 Hz(美制)
L 3400 3相8极 890 60 Hz(美制)
L 3400 3相14极 1490 60 Hz(公制)
L 3400 3相10极 1090 60 Hz(公制)
L 3400 3相12极 1290 60 Hz(公制)
L 3400 3相8极 890 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。