Process Quality Engineer

Operations | Strzelin, Poland, Poland
职位详情 申请
职位详情

Xylem |ˈzīləm|    

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;    

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.    

 
Xylem, wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zajmująca się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów związanych z wodą na świecie, jest wiodącym światowym dostawcą wydajnych, innowacyjnych i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, konserwacji i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół jest zjednoczony we wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych technologii i innych zaufanych rozwiązań w celu rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie organizacji integracji i różnorodności, w której każdy czuje się zaangażowany, szanowany, doceniany i połączony, i gdzie każdy może swobodnie wnieść swoje autentyczne ja i pomysły.
    

Jeśli jesteś podekscytowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.com.    

    


    

Rola:    

Quality Engineer odpowiada za wsparcie zespołów produkcyjnych w rozwiązywaniu problemów jakościowych. QE odpowiedzialny jest za sporządzanie planów kontrolnych, analizę i rozwój systemów pomiarowych, audyty procesu i produktu, opracowywanie raportów niezgodności, analizę przyczyny źródłowej, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych. QE bierze czynny udział we wdrażaniu nowych projektów.   

 • Tworzenie planów kontrolnych, instrukcji oraz procedur testu produktu
 • Tworzenie raportów kontrolnych oraz bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych
 • Pomoc w tworzeniu raportu niezgodności komponentów od dostawców
 • Udział w procesie demontażu lub reworku produktów reklamacyjnych
 • Pisanie programów testowych
 • Uczestniczenie oraz organizowanie testów komponentów oraz produktów końcowych
 • Nadzór nad materiałem niezgodnym 
 • Usprawnianie procesów produkcyjnych
 • Tworzenie formularzy pomiarowych
 • Wykonywanie analiz problemu, wyciąganie wniosków oraz implementacja akcji
 • Praktyczne używanie narzędzi jakościowych
 • Aktywne uczestnictwo w projektach
 • Wspieranie zespołów produkcyjnych w przypadku wystąpienia problemów natury jakościowej
 • Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, zgodnie ze standardami 5S
 • Prowadzenie lub uczestnictwo w projektach mających na celu osiągnięcie wyznaczonych celów (KPI)
 • Aktywne uczestnictwo w czasie przygotowywania PFMEA, FPY, MSA, R&R
 • Szkolenia dla kontrolerów i operatorów

Wymagania:   

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane elektronika, mechanika)
 • Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze jakości
 • Znajomość technik pomiarowych i podstawowych narzędzi jakościowych
 • Dokładność i skrupulatność
 • Odpowiedzialność, orientacja na szczegóły i uważność
 • Umiejętności analityczne i techniczne
 • Umiejętności komunikacyjne

Lokalizacja:
Strzelin
  

 
System pracy:
Stacjonarnie
  


Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”
  

 • Rozwój zawodowy— aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę doświadczeń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.
 • Total Rewards– Oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, świadczeń, uznania, uczenia się i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego
 • Watermark— Watermark to nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do bezpiecznej wody, aby zapewnić zdrowe życie, równość płci i prężne społeczności. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych z wodą.

Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy chronione prawem.   

  

立即申请
申请