Marketing&Communication Manager

Marketing | Warszawa, Poland, Poland
职位详情 申请
职位详情

Xylem |ˈzīləm|

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.

 
Xylem, wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zajmująca się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów związanych z wodą na świecie, jest wiodącym światowym dostawcą wydajnych, innowacyjnych i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, konserwacji i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół jest zjednoczony we wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych technologii i innych zaufanych rozwiązań w celu rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie organizacji integracji i różnorodności, w której każdy czuje się zaangażowany, szanowany, doceniany i połączony, i gdzie każdy może swobodnie wnieść swoje autentyczne ja i pomysły.

Jeśli jesteś podekscytowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.com.


Rola:

Marketing & Communication Manager jest odpowiedzialny za opracowywanie, koordynację i realizację działań marketingowych i PR-owych w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Ukrainie.

 • Opracowywanie lokalnych planów marketingowych, w zgodzie z europejskimi i lokalnymi planami biznesowymi oraz lokalnym otoczeniem rynkowym, w celu promowania firmy, produktów i usług Xylem oraz osiągnięcia zamierzonych celów marketingowych.
 • Planowanie, opracowanie i zarządzanie lokalnym budżetem marketingowym.
 • Koordynacja inicjatyw marketingowych we współpracy z innymi działami: Marketing Centralny, Produkt Management, Sprzedaż, Dział Techniczny, Finanse.
 • Zarządzanie lokalnymi działaniami Public Relations i Public Affairs
 • Zarządzanie wszystkimi lokalnymi inicjatywami i narzędziami marketingowymi w celu realizacji planu
 • Wsparcie sprawnej organizacji targów, konferencji, eventów dla klientów i dystrybutorów, wizyt w fabrykach Xylem, seminariów, itp.
 • Zadbanie o jakość bazy danych klientów, wdrażanie procesów zarządzania leadami z zespołem sprzedaży.
 • Zarządzanie komunikacją zewnętrzną, skierowaną do klientów, potencjalnych klientów, projektantów, mediów, władz lokalnych itp.) oraz prowadzenie komunikacji wewnątrzkorporacyjnej.
 • Zarządzanie aktywnością w mediach społecznościowych, w celu budowania wizerunku marki, wartości firmy i promowania rozwiązań jakie oferuje Xylem.
 • Stałe monitorowanie efektów inicjatyw marketingowych i podejmowanie działań doskonalących.
 • Monitorowanie trendów rynkowych: analiza rynku, klientów i konkurencji
 • Badanie opinii klienta (Voice of Customer)

Wymagania:

 • Tytuł magistra w dziedzinie marketingu
 • Ponad 5-letnie doświadczenie w Dziale Marketingu
 • Doświadczenie w marketingu dla branży technologicznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Umiejętność współpracy z innymi działami (techniczny, sprzedaż, finanse itp.) na poziomie lokalnym
  i regionalnym
 • Umiejętności analityczne i zarządzania projektami
 • Doświadczenie w pracy z CRM i automatyzacji marketingu
 • Umiejętność zarządzania zespołami
 • Kreatywne myślenie, inicjatywa, samodzielność, pozytywne nastawienie


Mile widziane:

 • Doświadczenie w marketingu online i mediach społecznościowych
 • Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, budownictwa lub inżynierii jest dodatkowym atutem
 • Znajomość oprogramowania graficznego Indesign i Photoshop

Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”

 • Rozwój zawodowy — aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę szkoleń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.

 • Total Rewarding – oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, bonusów, premii, uczenia się
  i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego.

 • Watermark — Watermark to nasz program, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do czystej wody, aby zapewnić zdrowe życie i zbudować odporność lokalnych społeczności na zmiany klimatyczne. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych
  z wodą i jej ochroną.


Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy.

立即申请
申请