Meddelande från Patrick Decker

 

ceo-patrick-decker.jpg

Vatten är livsviktigt för människors hälsa, för ett hållbart samhälle och för vår planet. Detta är kanske ännu tydligare idag än någon gång tidigare i vår historia. Uppkomsten av COVID-19 i slutet på 2019 underströk den viktiga roll som rent vatten och tillförlitlig sanitet spelar i att förebygga och kontrollera sjukdom, samt i att göra sjukhus och samhällen motståndskraftiga när de står inför stora prövningar.

Under de senaste månaderna har vi sett vikten av FN:s hållbarhetsmål 6 - “att säkerställa att alla har tillgång till vatten och sanitet” - tydligt illustrerat i nyhetsrapporter från hela världen och vårt närområde. Vetenskapsmän, läkare och folkhälsoexperter har uppmanat människor att tvätta händerna ofta för att förebygga spridningen av COVID-19, samtidigt som de arbetar hårt för att ta fram ett vaccin. Sjukhus har ökat sin kapacitet och inrättat nya enheter med akuta behov av rent vatten och tillförlitlig avloppsservice för att hjälpa till med behandlingen av COVID-19-patienter. Människor förser sina barn och samhällen med utbildning i vatten, sanitet och hygien (s.k. WASH-utbildning) och förlitar sig på rent vatten som ett sätt att förebygga spridning av sjukdomar och för att göra varor som de tar med sig hem rena för sina familjer.

På Xylem är vi stolta över att betjäna leverantörer av samhällskritiska och livsviktiga tjänster, inklusive våra hjältar inom omsorgen som skyddar och stödjer samhällen världen runt. Det är vår uppgift att arbeta tillsammans med dem och hjälpa till att lösa vår tids största utmaningar kring vatten och viktig infrastruktur och att hjälpa våra samhällen att bli mer motståndskraftiga och hållbara.

Med vatten som grund för vår verksamhet är vårt företag starkt engagerat i arbetet för hållbarhet. Det är grundläggande för vad vi är och vad vi gör. 2019 var ett viktigt år då vi ändrade våra åtaganden för hållbarhet till att vara mer utåtriktade, och fokuserade våra åtgärder på våra kunder och samhällen. I juni 2019 lanserade vi en ny hållbarhetsstrategi som formaliserade vårt sätt att driva på arbetet för hållbarhet inom våra kunderbjudanden och teknologier. Detta direktiv leds av våra ambitiösa hållbarhetsmål för 2025, vilka också tillkännagavs under förra året.

I takt med att vi rullar ut den här strategin, som beskrivs nedan, ökar vi takten och gör skillnad för våra intressenter.

  • För att stötta våra kunder i deras arbete för hållbarhet, bidrar vi till att utveckla den digitala transformationen inom området för vatten för att optimera och leverera den omfattande förändring som intelligent data, analyser och beslutsfattande har medfört inom andra sektorer. Vi vidareutvecklar även tillförlitliga produkter för vatten och avlopp och gör dem mer energisnåla och effektiva. Våra tekniska lösningar hjälper världen ta sig an vår tids tuffaste vattenutmaningar – att göra vatten mer tillgängligt och mindre kostsamt, och göra vattensystem mer motståndskraftiga inför klimatförändringarna.
  • För att vidareutveckla vårt företags arbete inom hållbarhet, vidtar vi effektiviseringsåtgärder avseende vatten, energi och kostnader vid våra anläggningar för att minska vår miljöpåverkan. Vi vässar också vår affärsstrategi för att stärka hållbarheten för vårt företag och leveranskedja och för att säkerställa att vi är väl positionerade för att bemöta våra kunders ökade behov medan de navigerar genom COVID-19-pandemin och framöver. Och vi fortsätter att främja mångfald och integration som katalysator för den innovation som behövs för att forma vår framtid.
  • För att hjälpa samhällen bli mer hållbara, stärker vi vårt åtagande att vara ett företag som skapar både ekonomiska och sociala värden. Vi gör detta genom att tillhandahålla rent vatten och humanitär hjälp till samhällen med akuta behov i form av WASH-utbildning, ökad medvetenhet om umaningar inom området för vatten, mobilisering av nästa generations förvaltare av vatten och genom att tillhandahålla katastrofhjälp.

Vi är hedrade av den uppmärksamhet vi har fått för våra insatser inom hållbarhetsvärlden och fast beslutna att göra mer. Vårt team med över 16 000 medarbetare världen runt delar denna beslutsamhet. Som pandemin har visat under de senaste månaderna, är tillgången till rent vatten och god sanitet grundläggande för livet och välfärden för alla familjer i alla samhällen.

Våra kunder som tillhandahåller tjänster för vatten, avlopp och viktig infrastruktur står verkligen på frontlinjen och skyddar och betjänar sina samhällen. Xylem är stolt över att stå sida vid sida med dem och utveckla innovativa lösningar som de behöver för att skapa en tryggare och mer hållbar värld för alla.

pd-sig.png

Patrick Decker
President and CEO