Flygt Concertor minskar underhåll och energi

Lomma Kommun

Sverige

Flygt Concertor börjar ge beställningar redan före den officiella lanseringen på marknaden Svensk kommun köper Xylems nya system efter en provperiod

Operatörerna i en kommunal pumpstation för avloppsvatten i det lantliga samhället Lomma på södra västkusten i Sverige kom överens om att installera och prova ett revolutionerande nytt pumpsystem för avloppsvatten för att försöka lösa problemen med igensättningar i pumpstationen. Xylems Flygt Concertor, ett toppmodernt pumpsystem med inbyggd intelligens, gav inte bara igensättningsfri pumpning utan minskade också pumpstationens energiförbrukning högst väsentligt. Operatörerna var så imponerade att de beslöt att köpa och installera det nya systemet permanent i anläggningen.

Verkningsgraden en utmaning

Lomma kommun ligger i Skåne i södra Sverige. Den servar mer än 23 000 invånare i tre huvudområden, inklusive flera byar och angränsande samhällen. Kommunens Tekniska nämnd arbetar intensivt med att utöka och förbättra sina tjänster eftersom folkmängden har ökat stadigt under de senaste fem åren. Det var i det sammanhanget som operatörerna vid Borgeby reningsverk kom överens om att prova Concertor, Flygts nya pumpsystem för avloppsvatten, i en av pumpstationerna. De största utmaningarna var att öka anläggningens verkningsgrad och minska antalet tillfällen då pumpen blev igensatt, vilket krävde insatser av underhållspersonalen ungefär en gång i månaden.

Provet gav igensättningsfri pumpning och väsentligt minskad energiförbrukning

Flygt Concertor installerades i juni 2015 i pumpstationen Flädie Lundavägen, och systemets prestanda utvärderades noggrant under ett halvår. Det visade sig att det nyinstallerade systemet gav en betydande minskning av energiförbrukningen. Förutom energibesparingarna minskade de årliga underhållskostnaderna med 12.000 kronor. Anders Sjöstrand, chef för Borgeby reningsverk säger: – Sedan vi installerade Flygt Concertor har vi haft markant lägre energiräkningar. Dessutom har underhållsutryckningarna minskat till noll, eftersom stationens totala prestanda har förbättrats väsentligt. Vi blev så imponerade av systemet att vi beslutade att byta ut vårt nuvarande system och installera den här nya lösningen permanent i Flädie Lundavägen.

Installation av Flygt Concertor i Lomma kommun

Fördelarna med att köpa ett system som är så flexibelt är inte bara den omedelbara, positiva erfarenheten av bekymmersfri pumpning och energibesparingar, utan också att operatörerna kan planera en betydande neddragning av antalet reservpumpar och minska mängden olika pumptyper som behövs för att täcka alla behov.

Lomma kommun är medveten om de reservpumpsbesparingar som har möjliggjorts med Flygt Concertor. – Genom att vi har Concertor med tre utloppsdimensioner kan vi minska vårt förråd av reservpumpar drastiskt, eftersom vi inte behöver så många olika sorters pumpar och pumphjul. Vi är övertygade om att det betyder besparingar för oss, och vi är spända på att se hur det kommer att fungera i framtiden, avslutar Sjöstrand.

En av Concertors unika egenskaper är flexibiliteten. Det nya systemet justerar inte bara pumpens prestanda efter det faktiska flödesbehovet, vilket förenklar valet och säkerställer optimala prestanda vid varierande flöde, utan det är också skalbart, vilket innebär att operatörerna kan lägga till nya funktioner utan att behöva ge upp den ursprungliga investeringen. Möjligheten att öka stationernas verkningsgrad med olika egenskaper gör systemet lämpligt för utmaningar i många olika sektorer.