It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Effektiv avloppslösning på Skarpö med LTA-system och nya tuggerpumpen Flygt DXG Plus

Roslagsvatten

Skarpå, Vaxholm

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen samt minska övergödningen i närliggande marina miljöer bygger nu Roslagsvatten ut vatten- och avloppsnätet på Skarpö, utanför Vaxholm. Med hjälp av den nya tuggerpumpen Flygt DXG Plus tas avloppsvattnet på ön hand om på effektivast möjliga sätt.

Skarpö är tättbebyggt och här finns många exklusiva hus från början av 1900-talet blandat med mindre sommarstugor. Dricksvatten har tagits från egen brunn eller sommarvatten från öns förening, med vatten från Roslagsvattens huvudledning som ursprungligen togs fram för militären på närbelägna Rindö. Fastigheterna har haft olika typer av enskilda avlopp av skiftande kvalitet. Det har planerats länge för en VA-utbyggnad på Skarpö och projektet påbörjades av Roslagsvatten i slutet av 2016.

Totalt cirka 250 fastigheter

- Totalt ska cirka 250 fastigheter anslutas, men innan vi är klara kan det säkert bli uppåt 300, säger Mats Falås, projektledare på Roslagsvatten.
Sammanlagt är det cirka 7 km huvudledning som ska grävas, de första fastigheterna anslöts vid årsskiftet 2017/2018 och projektet beräknas vara klart år 2021. Dricksvattnet kommer från Mälaren och Norrvatten. För avloppet har man valt att använda LTA "Lätt trycksatta avlopp", där en pumpenhet placeras på respektive fastighet och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump ut till det kommunala ledningsnätet. Avloppsvattnet pumpas till en uppsamlingsstation och sedan vidare i sjöledningar till Vaxön och Blynäs reningsverk.


- När det gällde val av LTA-system, från och med den andra etappen, gick vi ut med förfrågan till de olika leverantörer som vi har ramavtal med. Xylem hade det bästa erbjudandet och vann upphandlingen, berättar Mats Falås.

Lanserade Flygt DXG Plus

Eftersom ett LTA-avlopp är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivåskillnader i terrängen. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet försvinner. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exempelvis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten där det helt enkelt inte går att få självfall.
- Vårt LTA-system består av en Flygt Compit-pumpstation på 450 liter, som grävs ned på tomten, en Flygt avloppspump och ett Flygt automatikskåp för styrning samt med inbyggda larm och underhållsfunktioner. Först offererade vi pumpen Flygt 3069, men under projektets gång lanserades vår nya pump Flygt DXG Plus och då presenterade vi den för Roslagsvatten som ett alternativ, säger Olle Bertilson, försäljning VA/Industri på Xylem Sverige.


Högre tryckhöjd och högre flöde

Bland fördelarna med tuggerpumpen Flygt DXG Plus märks att den har en maximal tryckhöjd på 45 m, ett flöde på 3 liter per sekund och är förkonfigurerad och klar att tas i bruk. Den innehåller också automatiska sörplingsfunktioner som tömmer och rengör tanken. Det förhindrar att sediment och fett avlagras inne i tanken och på tankväggarna.
- Vi ville testa något nytt och tyckte att Flygt DXG Plus verkade vara en bra lösning. Den hade klart bättre flöde än de pumpar vi testat tidigare och vägde också bara hälften, vilket underlättar hanteringen. Sen tyckte vi också att det lät spännande med pumpstyrningen. Normalt styrs det med en nivåvippa men den här går på tid istället. Det innebär att det blir mindre fettuppbyggnad och sumpen hålls ren, säger Mats Falås.

Bra avloppslösning

De första exemplaren på marknaden av Flygt DXG Plus levererades till Roslagsvatten och projektet på Skarpö och under det senaste året har cirka 30 pumpar driftsatts.
Jonas Hyppel är arbetsledare för LTA-gruppen på Roslagsvatten och hjälper bland annat fastighetsägarna med placering av pumpstation på respektive tomt, täthetsprovar vatten och avlopp samt installerar pumpen och testkör anläggningen.

- Vi började installera de här pumparna i september 2017 och nu rullar det på hela tiden.. Det vi har märkt med Flygt DXG Plus är att den har bättre flöde och rensar bättre än andra pumpar vi har erfarenhet av. Det är också kanske mindre svavelväte i ledningssystemen. Stryenheten som startar på tid och sörplar i botten är en fördel. Den lägre vikten innebär också att den är lättare att montera. Vi vill ha det så bra som möjligt för kunden och så lätthanterligt som möjligt för oss. Med Flygt DXG Plus uppfylls bägge dessa önskemål, så vi är nöjda med vårt val, säger Jonas Hyppel.

- Vi är glada över att vi kör det här projektet och att fastighetsägarna får en bra avloppslösning. Samarbetet med Xylem fungerar mycket bra, de har levererat en bra beskrivning och systemdimensionering och varit ett bra stöd i planerings- och genomförandefasen, avslutar Mats Falås.