En underjordisk pumpstation mitt i Stockholm

SVERIGE

Under Kungsträdgården i Stockholm ligger en pumpstation som har en central betydelse för stadens avloppssystem. När stationens kapacitet behövde utökas fick Xylem i uppdrag att installera kraftigare pumpar.

Pumpstationen under Kungsträdgården tar hand om allt avloppsvatten och dagvatten i Stockholms innerstad och pumpar det vidare till Henriksdals reningsverk.

– Behovet av mer pumpkapacitet uppstod då en ny bussterminal planerades i samband med intilliggande ombyggnationer. Den nya terminalen skulle hamna på samma plats där vår tunnel är belägen. Vi behövde därför förlänga avloppsledningarna med 250 meter, och för att klara den ytterligare längden krävdes det kraftigare pumpar, säger Stefan Tenglund, arbetsledare på Stockholm Vatten.

 

Hämta fallstudie