It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avlägsning av avfallsslam

Återvinning av avfallsslam i avvattningsprocessen

Överflödesmassor kan vara en otrevlig biprodukt av behandlingen … och de finns överallt.

Det läggs mycket energi på att pumpa runt överflödesmassor, ibland bara eftersom de ”är i vägen”. Fler och fler operatörer behandlar dock överflödesmassor med ny teknik för att återvinna mineraler eller metaller som blivit kvar efter den första bearbetningen. Xylem finns här för att hjälpa dig.

Du har i allmänhet två alternativ när du pumpar överflödesmassor: Att ta pumpen till de fasta ämnena eller att ta de fasta ämnena till pumpen.

Xylem levererar inte bara Flygt slampumpar, vi utformar också system och rör, tillhandahåller kraft, installerar utrustningen och tar hand om den åt dig. Vi vill försäkra att du

  • har rätt utrustning för jobbet.. Ingen kan erbjuda ett större sortiment än Xylem, med sitt breda utbud av slampumpar och rörledningsutrustning. Vi erbjuder också hyrutrustning.
  • Se till att ha ett pålitligt system som fungerar. Eftersom vi konstruerar och tillverkar vår egen utrustning förstår vi hur den fungerar bäst och skapar system för att matcha utrustningen till dina slampumpningsbehov.
  • Se till att ha ett supportteam som är engagerat i din säkerhet och framgång. Det erfarna Xylem-teamet erbjuder nyckelfärdiga tjänster, inklusive design, installation och löpande service. Vi är med dig under hela avvattningsprocessen. 


En partner som Xylem har omfattande erfarenhet och en rad produkter för alla dina behov inom avlägsning av överflödesmassor.

Produkter Våra tjänster Varumärken
Produkter
Flygt 5000-serien
Flygt 5000-serien

Flygt 5000-serien kan hantera svåra och nötande uppgifter.

Omrörare med fast varvtal
Omrörare med fast varvtal

Mycket effektiva lösningar för alla typer av tankar oavsett form och storlek.

Våra tjänster
Om du vill klara en växande efterfrågan med bibehållen lönsamhet måste du förvalta dina anläggningar för vatten och avlopp på ett kostnadseffektivt sätt. Åldern och skicket för din anläggning är avgörande för dess verkningsgrad, driftsäkerhet och...
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och