It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-tuggerpumpar M 3085

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Används till krävande sönderdelningstillämpningar
  • Igensättningsfri konstruktion
  • Pålitlig drift
  • Tålig tuggerfunktion

HÅRT ARBETANDE OCH SLITSTARK GRINDERPUMP

Flygt M 3085-grinderpumpen är en dränkbar centrifugalpump med hög prestanda. Utmärkt för att pumpa avloppsvatten i bostadstillämpningar, kommersiella tillämpningar och jordbrukstillämpningar. Grinderpumpen reducerar avfallsinnehållet till ett fint slam som pumpas genom rör med liten diameter. Huvudtillämpningen för Flygt M 3085 är trycksatta avloppssystem som i allmänhet används när plan mark, sluttande topografi, klippmark och högt grundvatten skapar svåra utmaningar för vanliga gravitationssystem.

Oavsett om du behöver en enda grinderpump, en komplett pumpstation eller ett helt avloppsvattensystem, erbjuder Xylem smart och ekonomisk transport av avloppsvatten till närmaste pumpstation eller huvudavloppsledning.

TILLFÖRLITLIG DRIFT

M 3085 är konstruerad för att uppfylla alla utmaningar för ett avloppsvattensystem. Den är försedd med ett unikt pumphjul för optimal hydraulisk prestanda och en tålig tuggerfunktion som mal ned fasta ämnen till små partiklar för enkel transport genom rör med liten diameter.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • Tillverkad i robust och hållbart gjutjärn
  • Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slipande partiklar
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning med sump där pumpen installeras på två gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.​

Transportabel (F)

Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Sump (H)

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
M 3085 HT 1-fas 2-polig 50 Hz USA
M 3085 HT 3-fas 2 poler 50 Hz USA
M 3085 HT 1-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3085 HT 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
M 3085 HT 3-fas 2 poler 60 Hz USA
M 3085 HT 1-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
M 3085 HT 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
i) Rated power
2.5 hp
2.4 hp - 3.2 hp
1.9 kW
1.8 kW - 2.4 kW
3 hp
4 hp
2.2 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
12 A
3.6 A - 4.8 A
12 A
3.6 A - 4.8 A
13 A
10 A
13 A
10 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
M 3085 HT 1-fas 2-polig 50 Hz USA
M 3085 HT 3-fas 2 poler 50 Hz USA
M 3085 HT 1-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3085 HT 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
M 3085 HT 3-fas 2 poler 60 Hz USA
M 3085 HT 1-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
M 3085 HT 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer