It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-tuggerpumpar DXG 25-11

Översikt Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Används till krävande sönderdelningstillämpningar
  • Igensättningsfri konstruktion
  • Pålitlig drift
  • Tålig tuggerfunktion
  • Tillgänglig med integrerad nivåbrytare

KOMPAKT, HÅRT ARBETANDE OCH SLITSTARK TUGGERPUMP

Flygt DXG 25-11 är en kompakt dränkbar pump med hög prestanda, motorhölje i rostfritt stål och pumphus i gjutjärn. Torrmotor med klass F-isolering och dubbelt tätningssystem. Utmärkt för att pumpa avloppsvatten i bostadstillämpningar, kommersiella tillämpningar och jordbrukstillämpningar. Tuggerpumpen reducerar avfallsinnehållet till ett fint slam som pumpas genom rör med liten diameter. Huvudtillämpningen för Flygt DXG 25-11 är trycksatta avloppssystem som i allmänhet används när plan mark, sluttande topografi, klippmark och högt grundvatten skapar svåra utmaningar för vanliga gravitationssystem.

Oavsett om du behöver en enda grinderpump, en komplett pumpstation eller ett helt avloppsvattensystem, erbjuder Xylem smart och ekonomisk transport av avloppsvatten till närmaste pumpstation eller huvudavloppsledning.

TILLFÖRLITLIG DRIFT

Flygt DXG 25-11 är konstruerad för att uppfylla alla utmaningar för ett avloppsvattensystem. Den är försedd med ett unikt pumphjul för optimal hydraulisk prestanda och en tålig tuggerfunktion som mal ned fasta ämnen till små partiklar så att vätskan enkelt ska gå att transportera genom rör med liten diameter.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • System med dubbel tätning. Yttre mekanisk tätning i kiselkarbid. Inre läpptätning i nitrilgummi.
  • Hydraulikdelar av robust och hållbart gjutjärn och ett motorhölje av rostfritt stål.
  • Axel i rostfritt stål AISI 304.

Sump (P)

 

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (F)

 

Portable (F)

​​Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Sump (H)

 

Wet Pit (H)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret.

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster