Översikt

Översikt

Concertor, ett fullt ut integrerat system med hög operativ flexibilitet som tar avloppsvattenpumpning till en helt ny nivå. Namnet Concertor är taget från det latinska ordet “concertāre”, som betyder arbetar tillsammans i harmoni. Namnet associerar till det resultat som systemet i sin helhet kan åstadkomma i form av reducerade ägar- och driftskostnader samtidigt som det levererar högsta kvalitet och tillförlitlighet.

Översikt funktioner

Effektiv Anläggningsskötsel 

Lagerhållning av olika ersättningspumpar kan minskas med upp till 80% tack vare Concertors prestandafält

Att välja rätt pump till din pumpstation är numera lätt. Xylem’s Flygt Concertor erbjuder ett brett prestandafält som som gör att du inte behöver lägga tid på att hitta den perfekta driftspunkten. Du behöver inte heller ha ersättningspumpar på lager för olika pumpbehov. Den nya innovativa tekniken erbjuder en pump som automatiskt hittar den optimala driftspunkten och som kan variera fritt mellan olika pumpbehov - utan att förändra impellerns diameter eller motorns kapacitet.

 • Lättare att välja pump
 • Justerbar prestandakurva
 • Finjustera på distans eller direkt på plats
 • Reducera behovet av ersättningspumpar 
 • Enklare reservdelshantering
 • Kortare leveranstider
 

Problemfri pumpning

Behovet av oplanerad service på grund av igensättning och slamsugning reduceras med ända upp till 80%

Att rensa bort slam, sand och fett och annat från sumpen kan vara både otrevligt och kostsamt. Många standardpumpar kräver service för att undvika driftsstopp när denna typ av material pumpas. Concertor tar problemfri pumpning till en helt ny nivå.

Detta blir möjligt genom en unik kombination av teknik i världsklass som i harmoni arbetar tillsammans med intelligent funktionalitet som gör att pumpen automatiskt hålls ren och igensättningsfri. Concertor är testad i fält på ett flertal platser världen runt och resultaten är anmärkningsvärda.

För att minska sedimentering, orsaker till lukt och oplanerad service har vi integrerat en sump- och rörspolningsfunktion i pumpsystemet. Ett stort antal tester visar att detta dramatiskt minskar oplanerad och kostsam service. En integrerad pumprengöringsfunktion tillsammans med vår patenterade Adaptive N-technology, hittar och åtgärdar igensättning.

 • Inbyggd rengöring av sump och rörledningar
 • Integrerad pumprengöringsfukntion
 • Självrengörande hydraulik
 • Automatisk övervakningsfunktion
 • Sjävjusterande funktion för minskat slitage på vitala delar
 • Vattensäkrad, integrerad elektronik placerad i pumpen

Energibesparing

Upp till 70% energibesparing jämfört med traditionella lösningar

Energiförbrukningen spelar roll. Det finns studier som visar att energin står för 34% av den totala livscykelkostnaden av ett traditionellt system för avloppspumpning. Concertor är en energibesparare av stora mått som har potential att skära el-kostnaderna med upp till 70%.

Utrustad med både utvecklad mjukvara och nästa generations hårdvara, kan Concertor reducera energikostnaden på flera sätt. Ett exempel är vår patenterade energibesparingsfunktion som automatiskt ser till att alla pumpar i systemet alltid arbetar på bästa driftspunkt.

 • Automatisk självreglerande engergibesparing
 • Teknologi i världsklass
 • Effektiv motor som motsvarar IE4 standard
 • Adaptive-N hydraulik med bibehållen verkningsgrad
 • Miljöbesparing genom minskad energiförbrukning

Minskad totalinvestering

Upp till 50% mindre automatikskåp jämfört med traditionella skåp

Våra kunder säger ofta att de uppskattar robusta och tillförlitliga lösningar men även att de ska vara lätta att använda. Avancerad funktionalitet har fördelar men kräver fler komponenter, större skåp och ingenjörstimmar. Concertor löser allt det här genom att bädda in all funktionalitet i ett förprogramerat och konfigurerat system.

Den kompakta desigen frigör utrymme i både befintliga och nya skåp och möjliggör full övervakningsfunktionalitet utan ett tradionellt större skåp.

Alla funktioner är förprogramerade, konfigurerade och testade som en ingegrerad lösning - redan från fabrik. Genom en enkel installationsanvisning och en okomplicerad skåpdesign blir även installation och idriftssättning enkel.

 • Konfigurerad och testad i fabrik som totallösning
 • Mindre och förenklad skåpsdesign
 • Enkel installationsguide
 • Inbyggd övervakningsfunktionalitet
 

 

XPC
 • Översikt
 • Prestandafält
 • Teknisk Information
 • Pumpinstallationer

Concertor ® XPC

Detta marknadsledande system passar för de flesta pumpstationer i ett avloppspumpsystem. Eftersom det levereras förkonfigurerat och färdigdimensionerat kan du enkelt ta det i drift. Det ger dig de lägsta ägandekostnaderna i kombination med maximal driftsäkerhet, prestanda och flexibilitet för att fungera för pumpstationer med 1-4 pumpar.

Features
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart/stopp
 • Installationsguide
 • Kommunikation till externa system
 • Lokala och fjärr-larm och driftthistorik
 • Energiminimering
 • Pumpsumpsrengöring
 • Rengöring av utloppsrören

Prestandafält

Med Concertor kan du nu välja exakta pumpprestanda ur ett område i stället för från fasta kurvor. Det förenklar valet, eftersom det inte längre är kritiskt att kunna beräkna den exakta driftpunkten.

Teknisk Information

Pump
Concertor
Pumphjulsmaterial 1
Gråjärn
Pumphjulsmaterial 2
Hard-Iron™
Pumphjulsmaterial 3
Ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt stål
Utloppsstorlekar
80 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6")
Frekvens
50–60 Hz
Motor Effektivitetsklass
I enlighet med IE4 IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Fas
3
Märkeffekt
2,2, 4,0, 5,5 och 7,3 kW
Märkström @400V
15-40A
Varvtalsområde
500-3600 rpm

XPC Installations Översikt

Pumpinstallationer

(P) Submersible Pump in Wet Pit

Semi permanent, submersible pump installation. Wet pit arrangement with the pump installed on twin guide bars with automatic connection to the discharge pipe.​

(S) Portable Submersible Pump in Wet Pit

Portable, submersible pump installation. Portable pump with hose coupling or flange for connection to the discharge pipe.​

(T) Dry Installation Vertical

​​Vertical, permanent, dry pump installation. The submersible pump is installed in a dry pit, with flange connection to suction and discharge piping.​

(Z) Dry Installation Horizontal

​​Horizontal, permanent, dry pump installation. The submersible pump is installed in a dry pit, with flange connection to suction and discharge piping. ​

DP
 • Översikt
 • Prestandafält
 • Teknisk Information
 • Pumpinstallationer

Concertor® DP

Detta system är idealiskt när du behöver en pump som svarar på ändringar i en process som t ex att bibehålla ett inställt flöde, nivå eller tryck. Det kräver en överordnad styrning för processkontrollsignalen. Under drift kommer pumpen variera sin prestanda för att möta det inställda värdet.

Features
 • Tryck på en knapp för att ändra pump-prestanda
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart/stopp
 • Installationsguide
 • Kommunikation till externa system
 • Lokala och fjärr-larm och driftthistorik
 • Extern processkontroll

Prestandafält

Med Concertor kan du nu välja exakta pumpprestanda ur ett område i stället för från fasta kurvor. Det förenklar valet, eftersom det inte längre är kritiskt att kunna beräkna den exakta driftpunkten.

Teknisk Information

Pump
Concertor
Pumphjulsmaterial 1
Gråjärn
Pumphjulsmaterial 2
Hard-Iron™
Pumphjulsmaterial 3
Ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt stål
Utloppsstorlekar
80 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6")
Frekvens
50–60 Hz
Motor Effektivitetsklass
I enlighet med IE4 IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Fas
3
Märkeffekt
2-7.3 kW
Märkström @400V
15-40A
Varvtalsområde
500-3600 rpm

DP Installations Översikt

Pumpinstallationer

(P) Submersible Pump in Wet Pit

Semi permanent, submersible pump installation. Wet pit arrangement with the pump installed on twin guide bars with automatic connection to the discharge pipe.​

(S) Portable Submersible Pump in Wet Pit

Portable, submersible pump installation. Portable pump with hose coupling or flange for connection to the discharge pipe.​

(T) Dry Installation Vertical

​​Vertical, permanent, dry pump installation. The submersible pump is installed in a dry pit, with flange connection to suction and discharge piping.​

(Z) Dry Installation Horizontal

​​Horizontal, permanent, dry pump installation. The submersible pump is installed in a dry pit, with flange connection to suction and discharge piping. ​

N
 • Översikt
 • Prestandafält
 • Teknisk Information
 • Pumpinstallationer

Concertor® N

Basvalet om du vill ha den mest tillförlitliga, flexibla och energieffektiva pumpen för on/off drift av din pumpstation. Funktioner som konstant effekt, upptäckt av igensättning, pumprengöring, mjukstart och motorskydd ökar pumpsystemets tillförlitlighet och sänker driftkostnaderna. Concertor N är enkel att uppgradera till EA, DP eller XPC.

Features
 • Tryck på en knapp för att ändra pump-prestanda
 • Upptäckt av igensättning och pumprengöring
 • Konstant effekt
 • Motorverkningsgrad i paritet med IE4
 • Alltid korrekt rotationsriktning för hjulet
 • Inbyggt motorskydd
 • Mjukstart

Prestandafält

Med Concertor kan du nu välja exakta pumpprestanda ur ett område i stället för från fasta kurvor. Det förenklar valet, eftersom det inte längre är kritiskt att kunna beräkna den exakta driftpunkten.

Teknisk Information

Pump
Concertor
Pumphjulsmaterial 1
Gråjärn
Pumphjulsmaterial 2
Hard-Iron™
Pumphjulsmaterial 3
Ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt stål
Utloppsstorlekar
80 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6")
Frekvens
50–60 Hz
Motor Effektivitetsklass
I enlighet med IE4 IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Fas
3
Märkeffekt
2-7.3 kW
Märkström @400V
15-40A
Varvtalsområde
500-3600 rpm

N Installations Översikt

Pumpinstallationer

(P) Submersible Pump in Wet Pit

Semi permanent, submersible pump installation. Wet pit arrangement with the pump installed on twin guide bars with automatic connection to the discharge pipe.​

(S) Portable Submersible Pump in Wet Pit

Portable, submersible pump installation. Portable pump with hose coupling or flange for connection to the discharge pipe.​

(T) Dry Installation Vertical

​​Vertical, permanent, dry pump installation. The submersible pump is installed in a dry pit, with flange connection to suction and discharge piping.​