It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnrörspumpar P 7030

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern propellerpump med N-teknik
  • Kompakt slimline-design
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid
  • Propeller i rostfritt duplexstål
  • Robust och pålitlig

PROPELLERPUMP MED N-TEKNIK

Slimline-propellerpumpar är ett utmärkt val för maximal tillförlitlighet. De är försedda med vår patenterade N-teknik som ger en självrengörande pump utan oplanerade stopp och minskade energiräkningar tack vare sin bibehållna höga effektivitet.

KOMPAKT SLIMLINE-DESIGN

Den slanka profilen hos Flygt-propellerpumparna innebär att de går att installera i smalare kolumnrör. Eftersom pumphusets bredd bestäms av kolumnrörets diameter, går pumpstationens avtryck att begränsa. Ju mindre stationen är, desto mindre blir kostnaderna för utgrävning, material och arbete. Trots de smala måtten ger dessa pumpar samma tåliga tillförlitlighet och prestanda som våra andra pumpar.

  • Kompakt konstruktion – får plats inuti ett utloppsrör på 500 mm.
  • Pumpstationen tar mindre plats – upp till 15 % mindre, enligt många.
  • Optimerad tryckfördelning – garanterar en hög verkningsgrad hos propellern och dämpar förluster till följd av flödesseparation.
  • Förbättrad propellerkonstruktion – tryckprofilerna förbättras, vilket ger hög verkningsgrad och goda kavitationsegenskaper.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
P 7030 3-fas 4 poler 50 Hz USA
P 7030 3-fas 6 p 50 Hz USA
P 7030 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
P 7030 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
P 7030 3-fas 6 p 60 Hz USA
P 7030 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
44.3 hp - 67.1 hp
21.5 hp - 53.6 hp
33 kW - 50 kW
16 kW - 40 kW
26 hp - 65 hp
19.4 kW - 48.5 kW
j) Rated currents @400V
61 A - 91 A
32 A - 78 A
61 A - 91 A
32 A - 78 A
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
P 7030 3-fas 4 poler 50 Hz USA
P 7030 3-fas 6 p 50 Hz USA
P 7030 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
P 7030 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
P 7030 3-fas 6 p 60 Hz USA
P 7030 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster