It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Back- och slussventiler

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Back- och slussventiler för avloppsvatten har 100 % fritt flöde för att förhindra igensättning

  • Ventiler av hög kvalitet ger ökad livslängd

  • Ventilerna går att installera i horisontellt och vertikalt läge

BACKVENTIL

Ventiler tillverkade speciellt för avloppsvatten för att förhindra igensättning till 100 % genom att ge ett fritt flöde genom ventilen. Ventiler av hög kvalitet ökar livslängden. Ventilen stängs varje gång pumpen stoppar – tusentals gånger under många år.

SLUSSVENTIL OCH KNIVSLUSSVENTIL

Xylem levererar slussventiler som är lämpliga för avloppsvatten. De har 100 % fritt flöde genom ventilen för att förhindra igensättning med fasta ämnen i vattnet.

Ventiler av hög kvalitet ökar livslängden med normal funktion, även efter många års drift.

Knivslussventilerna har en kort längd mellan ändarna, t.ex. för installation i trånga utrymmen.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (F)

Portable (F)

​​Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här.