It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Z lyftsystem, torr horisontell pump

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • De horisontella Flygt (Z)-lyftsystemen förenklar hantering vid service av torrinstallerade pumpar
  • All Flygt-lyftutrustning är provad och CE-märkt

FLYGT LYFT FÖR TORRA PUMPAR UPP TILL 100 kW, FLYGT MODELL 3085–3315

Arbetslyftbalk för säker hantering av drivenheten och pumphjulet eller hela pumpen. Komponenter finns för alla horisontella, torrt installerade Flygtpumpmodeller 3085–3315.

All lyftutrustning från Flygt är provad och CE-märkt.

Dräneringsventilen i pumpsnäckan förenklar underhållet. Avloppsvattnet dräneras bort innan pumpen öppnas.

FLYGT LYFT FÖR TORRA PUMPAR STÖRRE ÄN 100 kW, FLYGT MODELL 3231-3800

Z-lyftanordningen används för att lyfta och vrida motor- och pumphjulsenheten i pumpstationen och på verkstaden. En klämma med gångjärn är installerad på drivenheten.

Utrustningen kan användas för hantering av drivenheten till alla stora Flygtpumpar 3231–3800 med kylmantel.

All lyftutrustning från Flygt är provad och CE-märkt.

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här.