It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Servicevagn och skenor, horisontell torr pumpinstallation

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Enkel åtkomst vid underhåll för horisontella torrinstallerade pumpar, Flygt-modeller 3153–3315 
  • Skenor och servicevagn under varje pump
  • Motorn och pumphjulsenheten dras bort från pumphuset

SERVICEVAGN OCH SKENOR

Flygts servicevagn och skenor under varje pump ger bekväm åtkomst till pumphjulet och axeltätningen.

  • Enkel åtkomst vid underhåll för torrinstallerade pumpar, Flygt-modeller 3153–3315
  • Motorn och pumphjulet dras bort från pumphuset på servicevagnen
  • Skenor fastskruvade i golvet under varje pump
  • Servicevagnen kan justeras för alla pumpversioner
  • En vagn kan användas för flera pumpar.

Dräneringsventilen i pumpsnäckan förenklar underhållet. Avloppsvattnet dräneras bort innan pumpen öppnas.

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här.