It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Torr pumpinstallation, horisontell

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Dränkbara pumpar i torra installationer är översvämningsskyddade och läckfria
 • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning och kräver ingen extern ventilation
 • Enkel åtkomst vid underhåll till pumpens insugssida med unik teleskopisk öppning
 • Flygt Z-lyftutrustningen underlättar underhåll och service
 • Valfria skenor och servicevagn

TORRT INSTALLERADE DRÄNKBARA PUMPARS FUNKTION

Flygts dränkbara pumpar har driftsfördelar i pumpstationer med torrt installerade pumpar:

 • Läckfri användning. Det finns ingen extern axeltätning som kan läcka avloppsvatten in i pumprummet.
 • Översvämningsskyddad motor. Om pumprummet är översvämmat fortsätter den dränkbara pumpen att fungera.
 • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning som minimerar ventilationsfläktarnas strömförbrukning. Kylningen är oberoende av den omgivande lufttemperaturen.

Service förenklas med:

 • Den patenterade teleskopiska underhållsluckan ger smidig åtkomst till pumpens insugssida (Flygt-pumpar 3085–3315)
 • Dräneringsventil i pumpsnäckan (Flygt-pumpar 3085–3315)
 • Lyftutrustning konstruerad för hantering av motor och pumphjul
 • Servicevagn och skenor för enkel åtkomst till drivenhet och pumphjul (Flygt-pumpar 3153–3315)

INSTALLATIONSKOMPONENTER

Flygts pumpar NT 3085–3315 har ett stativ med patenterad teleskopisk underhållsöppning. Alternativen är:

 • Avtappningsventil
 • Lyftanordning för service
 • Servicevagn och skenor (10–100 kW, pumpar 3085–3315)

De stora Flygt-pumparna CT och NT 3231–3800 levereras med ett stabilt stålstativ. En lyftanordning för service finns som tillval för motor och pumphjul.

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Dokument