It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vertikal torr installation/horisontell torr installation

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Dränkbara pumpar i torra installationer är översvämningsskyddade och läckfria
 • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning och kräver ingen extern kylning
 • Enkel åtkomst till pumpens sugsida vid underhåll
 • Komplett installationssats med stativ och inloppsrör
 • Flexibel installation

TORRT INSTALLERADE DRÄNKBARA PUMPARS FUNKTION

Flygts dränkbara pumpar har driftsfördelar i pumpstationer med torrt installerade pumpar:

 • Läckfri användning. Det finns ingen extern axeltätning som kan läcka avloppsvatten in i pumprummet.
 • Översvämningsskyddad motor. Om pumprummet översvämmas fortsätter den dränkbara pumpen att fungera.
 • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning som minimerar ventilationsfläktarnas strömförbrukning. Kylningen är oberoende av den omgivande lufttemperaturen.
 • Underhållsluckan ger smidig åtkomst till pumpens sugsida.

INSTALLATIONSKOMPONENTER

 • Ett stabilt stativ i gjutjärn eller stål
 • 90° sugkrök (upp till DN 400) med underhållslucka
 • Pumpens utloppsriktning kan roteras stegvis eller obegränsat

För medelstora pumpar 10–100 kW ingår instruktionsritning för betongfundamentet i leveransen.

Torr vertikal installation (T)

 

Dry Installation vertical (T)

​​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​​

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.