It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kabelhantering, sump

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Förhindrar kabelskador
  • Upphängning av strömkabel
  • Kabelstödhandtag
  • Korrekt givarfunktion
  • Givarkabelhållare

KABELINSTALLATION

Vi erbjuder utrustning för effektiv och säker kabelhantering som förhindrar att kablarna trasslar in sig eller sugs in i pumpen eller omrörarpropellern. Givare måste installeras på rätt nivå, och givarkabeln måste tillåta korrekt nivåmätning.

KABELINSTALLATIONSUTRUSTNING

Flygts kabelhållare förenklar upphängningen av motor- och givarkablar i pumpgropen.

Kabelklämmor håller kabeln utan risk för skador.

Kabelhållare för nivåregulatorer och analoga nivågivare kan enkelt installeras med givaren på rätt nivå i pumpsumpen. Det garanterar en korrekt signalfunktion.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.