It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SMB (Smart Pump) tryckstegringsanläggning med variabelt varvtal

Översikt Tekniska ritningar Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

• Komplett rigg med 2 - 3 Lowara Smart Pump tryckstegringspumpar med integrerad varvtalsstyrning, sammankopplade, samt rör, givare och ventiler
• Kapacitet: upp till 90 m3/h
• Tryckhöjd: upp till 150 m
• Effekt: upp till 1,5 kW per pump
• Vätsketemperatur: upp till 80 °C
• Maximalt driftstryck: 16 bar

SMB-serien är konstruerad för tryckstegring och överföring av vatten.

Den använder den senaste tekniken för att på ett enkelt sätt leverera vatten med rätt tryck och flöde för bostäder och kommersiell verksamhet.

  • Drift med variabel hastighet ger smidig tryckstyrning och tyst gång utan vätskeslag
  • IES2 och högsta hydrauliska effektivitet sparar pengar och minskar kostnaderna under livscykeln
  • Trycket förblir konstant trots ofta förekommande variationer i vattenförbrukningen
  • Smarta kurvor ger kompakt design
  • R-version tillgänglig med insugs- och leveransgrenrör på samma tryckstegringssida för ett ännu mindre avtryck
  • Certifierad för användning med dricksvatten (WRAS, ACS och D.M.174)
  • Kommunikation via Modbus och BACnet med valfria kort

Tillgänglig med två eller tre pumpar:

  • e-HME-serien: horisontella flerstegspumpar
  • e-SVE-serien: vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål
  • VME-serien: vertikala monolitiska flerstegspumpar

”Plug and pump”-tryckstegringsanläggning

Systemet är lätt att ta i drift och handa tack vare det användarvänliga gränssnittet med ett förinställt paket. Enheten har rostfria grenrör, vibrationsdämpare, en backventil och två slussventiler per pump. Den är klassad i nivå C1, vilket är den högsta klassen mot harmoniska störningar, så det finns inget behov av ytterligare EMC-filter. Den lämpar sig också för tuffa miljöer med kapslingsklass IP55. Det finns en analog ingång 0–10 V för extern kontrollenhet. Systemet är dimensionerat för att arbeta i extrema förhållanden upp till 40 °C utan att kapaciteten påverkas.

Tillförlitlighet

Kontrollera flera pumpar utan extern manöverpanel. SMB boostersatser är utrustade med en tryckgivare per pump via en 4–20 mA signal. De kan fortfarande vara i drift om en eller flera pumpar eller givare är otillgängliga.

Individuell pumpstyrning

Varje enskild pump har möjlighet att överta kontrollen. Det innebär att systemet fortsätter att fungera som ett tryckstegringssystem även om en eller flera pumpar eller givare inte är tillgängliga. I jämförelse med system med endast en styrenhet är SMB-serien en extremt tillförlitlig tryckkälla.

En givare – en pump

SMB-serien har en givare per Smart Pump som standard, vilket ger full redundans och kringgår en unik felpunkt.

Säker drift

Varje frekvensdrift levereras standardmässigt med kontakter för feldiagnos- och torrkörningsskyddsanslutning. Varje e-SM-frekvensomriktare har en automatisk brytare för termomagnetiskt skydd. Systemet omfattar cykliskt byte av pumpar, temperaturgivare i motorer och drifter samt felloggar.

Teknik

Tekniska ritningar

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Technical Brochure

SMB 50/60 Hz (en)