It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

GHV tryckstegringanläggning med variabelt varvtal

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper

• Komplett rigg med 2 - 4 Lowara e-SV tryckstegringspumpar, Hydrovar varvtalsstyrning, samt rör, givare och ventiler
• Kapacitet: upp till 640 m³/h
• Uppfordringshöjd: upp till 160 m
• All pumpar varvtalsstyrs mot önskat driftstryck och för bästa driftsekenomi
• Enkel att installera och ta i drift, inget behov av avancerad programmering
• Kan kommunicera med överordnat system
• Dricksvattengodkännd

Lowara GHV-serie är helautomatiska tryckstegringsanläggningar för vattenförsörjning och tryckstegring för bostadsfastigheter, kontorsbyggnader, hotell, offentliga byggnader, industrier och andra applikationer.

GHV-serien är utrustad med 2–4 e-SV vertikala flerstegspumpar, var och en försedd med en Hydrovar HVL frekvensomriktare, tryckgivare och manöverpanel, allt monterat på en ram för enkel installation. GHV-serien är lätt att programmera och konstruerad för maximal energieffektivitet. Den kan kommunicera med ett överordnat system system via Modbus eller BACnet.

GHV-serien är certifierad av WRAS, ACS och D.M.174 för användning med dricksvatten.

GHV tryckstegringsanläggningar med en pump och upp till åtta pumpar, andra pumptyper, onstallationskonfigurationer och andra specialversioner kan tas fram på begäran.

Specifikationer:

  • Kapacitet: upp till 640 m³/h
  • Tryckhöjd: upp till 160 m
  • Effekt: upp till 22 kW (per pump)
  • Maximalt driftstryck: 16 bar
  • Vätsketemperatur: upp till 120 °C
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Vattenverk
Pumpning och rening av rent vatten Vattenverk
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Manual

Technical Brochure