It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

MiniCAS pumpgivarövervakare

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Noggrann övervakning och tillförlitlig drift av Flygt-pumpar och omrörare
  • Undvik trasiga pumpar
  • Start av underhåll
  • Statusindikering med LED-lampor
  • Extern kommunikation via reläer

ENKEL OCH ROBUST ÖVERVAKNING

MiniCAS II är ett övervakningsrelä som främst används tillsammans med små och medelstora pumpar och omrörare. Den ger skydd mot de vanligaste riskerna för en dränkbar pump, nämligen hög temperatur och läckage. Vid ett larm stoppas pumpen eller en varning avges med lampor och reläer. MiniCAS II funktionalitet ingår också i MultiSmart och SmartRun.

 PUMPGIVARE ÖVERVAKADE MED MiniCAS II

Följande övervakning är möjlig med MiniCAS II

  • Termobrytare som upptäcker överhettning i statorlindningarna
  • FLS-läcksensor i statorhuset eller kopplingsdosan
  • FLS10-läckagegivare i inspektionskammaren
  • CLS, givare för vatten i oljan i oljehuset

Som standard kombinerar MiniCAS II övervakning av termokontakter med någon av läckagegivarna. Upp till två läckagesensorer kan övervakas.

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Wellpoint avvattning
Arbetsplatstillämpningar Wellpoint avvattning
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Vattenkraftverk
Energi och kraft Vattenkraftverk
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Dränering
Under marken Dränering
Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Brochures