It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpövervakning MAS 711 pumpövervakningssystem

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Förebyggande skydd mot dyra pumpskador
 • Webbverktyg för enkel hantering, översikt och felsökning/analys
 • Incidentregistrering i svart låda kopplat till larmen
 • Pumpminne med fabriksinställda börvärden förenklar installation och underhåll
 • SCADA-anslutning, öppen kommunikation och fjärrkommunikation

LEDANDE PUMPSKYDD, ÖVERSIKT OCH ANALYS

MAS 711 är konstruerad för att ytterligare förstärka den enastående tillförlitligheten hos en Flygtpump. Som en del av ett komplett Flygt pumpsystem bidrar den till att minska kostnaderna under pumpens livstid. MAS samlar in mätdata via givare för att skydda pumpen från skadliga förhållanden. Innan pumpen stoppas avges en varningssignal. Information om avvikande värden ger operatören möjlighet att vidta förebyggande åtgärder. Ett minne i pumpen förbereds med individuella larmbörvärden och anläggningsdata. De används för att underlätta den första starten och underhållet. Via webbverktyget är systemet åtkomligt från en vanlig PC, en läsplatta eller till och med en smartphone. En standardwebbläsare är allt som behövs för visuell översikt, trendvisning och felsökning. Det gör MAS effektiv, självlärande och enkelt att använda. Den s.k. black box-funktionen länkar larmposter med loggade data, en unik felsökningsfunktion.

MÄT- OCH REGISTRERINGSKAPACITET

MAS 711 mäter, registrerar och övervakar olika storheter som kan plottas eller exporteras: 

Standardövervakning

 • Motortemperaturvakt, termokontakter
 • Mätning av motortemperatur, Pt100
 • Mätning av temperatur i huvudlager, Pt100
 • Läckövervakning i statorhuset och kopplingsdosan, nivåbrytare
 • Pumpström i en fas
 • Drifttid och antal starter

Tillvalsövervakning

 • Vibration
 • Mätning av motortemperatur i tre faser, Pt100
 • Mätning av temperatur i stödlager, Pt100
 • Upptäcker vatten i olja, kapacitiv läckagegivare

Effektmätare som tillval

 • Pumpströmmen i tre faser 
 • Strömimbalans
 • Spänning i tre faser
 • Spänningsobalans
 • Effektfaktor
 • Effekt
 • Energi (kW-timmar)

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Vattenkraftverk
Energi och kraft Vattenkraftverk
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Dokument

Flygt MAS 711 Brochure

Brochure

El & Automatik A-Ö

Tillhörande produkter och tjänster