It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

El och Automatik

Ta kontroll över pumpdriften med utrustning för styrning, övervakning och kommunikation

Kvalitetspumpar i kombination med smart styrning ger dig ett system som alltid körs tillförlitligt och med högsta effektivitet - vare sig det gäller renvatten, cirkulation eller avlopp. Flygts övervakningssystem och pumpstyrning ger er full kontroll, på distans, dygnet runt. Resultatet blir färre besök i pumpstationerna, färre akuta utryckningar och mindre rapporthantering - tid frigörs och kan utnyttjas smartare. 

Smart pumpstyrning ger också sänkta driftskostnader - pumparna arbetar mer energieffektivt och med lägre belastning för ökad livslängd. Resurser frigörs och kan återinvesteras i anläggningarna. 

Styrning
Styrning

Styrenheter finns för allt, från de mest grundläggande till de mest komplexa applikationer

Övervakning
Övervakning

Skyddar pumpar mot fel och kommunicerar data till SCADA- och styrsystem.

Mätning
Mätning

Xylems sortiment omfattar många robusta och tillförlitliga mätutrustningar.

Fjärrövervakning och -styrning
Fjärrövervakning och -styrning

Våra lösningar för fjärrövervakning och -styrning övervakar, styr och optimerar pumpens pr