It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Variabelt varvtal anpassat till aktuellt omrörningsbehov – ger avsevärda energibesparingar
  • Avancerad teknik med ökad pålitlighet tack vare Dirigo™ motorenhet, som består av en synkron permanentmagnetmotor med ett integrerat styrsystem
  • Högeffektivitet motsvarande IE4. Märkeffekter 1,1/1,5/2,2 och 3,0 kW
  • Användarvänlig operatörspanel med inbyggda kontrollfunktioner, bl. a överlastskydd
  • Energieffektiva och igensättningsfria propellrar med diameter 370 eller 580 mm
  • Låg underhållskostnad tack vare avancerad motorteknik, ActiveSeal™ mekaniska plantätningar och hållbara propellrar
  • Passar på de flesta existerande gejdrörssystem

 

Anpassa omrörningen efter processkravet

Det enda som är konstant i reningsprocessen är förändringar. Antingen på grund av dagliga variationer eller en utökning av antal personekvivalenter. Genom att kontrollera och styra omrörarens varvtal efter aktuellt behov sparas avsevärd energi, samtidigt som omrörningen kan anpassas till framtida krav. Flygt 4220 med den integrerade drivenheten och fjärrstyrning ger full kontroll och effektiv omrörning under lång tid.

Reglerbar med enkla knapptryck.

Med Flygt 4220 kan du hantera både det kända och det okända. Du har full kontroll på omrörningen oavsett om du styr via en operatörspanel monterad vid bassängen eller via ett överordnat styrsystem. Variationer i önskad omrörning kan bero på dagliga – eller säsongsberoende fluktuationer eller p.g.a förändringar i processen.

Specifikationer

Specifikationer

Specifications
Flygt 4220
Flygt 4230
Installation method
50×50 mm (2×2 in.) guide bar 50×100 mm (2×4 in.) guide bar 60×60 mm (2.4×2.4 in.) guide bar 80×80 mm (3×3 in.) guide bar 100×100 mm (4×4 in.) guide bar
100x100 mm (4x4 in.) | 100x150 mm (4x6 in.)
Mixer rated motor power
1.1-3.0 kW (1.5-4.0 hp)
2.2-7.3 kW (3.0-10.0 hp)
Propeller speed range
0-800 rpm
0-290 rpm
Efficiency
up to 590 N/kW
up to 760 N/kW
Propeller diameter
370 mm (14.5 in.) or 580 mm (22.8 in.)
770 mm (30.3 in.)
Thrust range
0-940 N
0-2,470 N
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Brochures

Flygt Adaptive Mixer Brochure
B Adaptive Mixing 2018-08 web
Flygt 4200 Leaflet