It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

4320 långsamtgående omrörare

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Inbyggd varvtalsvariator kombinerat med en omrörare med hög verkningsgrad innebär att det inte behövs någon extern VFD
  • Motoreffektivitet jämförbar med nivåerna hos verkningsgradskl
  • Variabelt varvtal anpassat till aktuellt omrörningsbehov – ger avsevärda energibesparingar
  • Avancerad teknik med ökad pålitlighet tack vare Dirigo™ motorenhet, som består av en synkron permanentmagnetmotor med ett integrerat styrsystem
  • Högeffektivitet motsvarande IE4. Märkeffekter 1,1/1,5/2,2 och 3,0 kW
  • Användarvänlig operatörspanel med inbyggda kontrollfunktioner, bl. a överlastskydd
  • Energieffektiva och igensättningsfria propellrar med diameter 370 eller 580 mm
  • Låg underhållskostnad tack vare avancerad motorteknik, ActiveSeal™ mekaniska plantätningar och hållbara propellrar
  • Passar på de flesta existerande gejdrörssystem

EFFEKTIV KONSTRUKTION – KONSTRUERAD FÖR IDAG, KAN ANPASSAS FÖR MORGONDAGEN

Xylems Flygt 4320-omrörare kombinerar tillförlitlig och robust prestanda med oöverträffad energieffektivitet, vilket gör den enkel att både använda och anpassa. Du kan anpassa omröraren till dagens flöde och belastning, och ändå ha flexibilitet nog att göra snabba ändringar efter årstidens behov. Dessutom har du reservkraft kvar för att anpassa omröraren efter framtida flöden när kraven på dragkraft ökar. Flygt 4320 kan ge exakt den dragkraft du behöver för att uppfylla målen för omrörning och behandling med minimal energiförbrukning – idag, imorgon och i framtiden.

 ​Flygt 4320 förbättrar också processoptimeringen. När processen modifieras kan kraven på dragkraften öka med upp till 50 % Flygt 4320 ger mångsidig omrörning som kan anpassas till processförändringar utan att kompromissa med omrörningen eller minska energieffektiviteten. Detta eliminerar eventuella bekymmer kring hur processförändringarna kan påverka behovet av dragkraft i omrörningen. Omrörningshastigheten kan snabbt och enkelt ändras med en knapptryckning, vilket ger dig full kontroll. Smidigheten och mångsidigheten gör att du i hög grad kan optimera processen och därmed spara ännu mer energi. Flygt 4320-omrörarna passar perfekt för processer med aktiverat slam som kräver anpassning till luftningsnivåerna, ändring av luftnings-/syrefria zoner, byte av huvudfunktioner eller ändring av den suspenderade halten (MLSS). ​

PÅLITLIG, TILLFÖRLITLIG, TÅLIG

​Precis som alla Flygt-omrörare är Flygt 4320 ett resultat av mer än fem årtionden av erfarenhet och innovation. Vi konstruerar och tillverkar alla våra komponenter internt, vilket är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Flygt 4320-omrörare är enkla att installera och ger alla fördelar med en extern VFD utan den komplicerade konstruktionen, vilket ger snabbare start och lägre konstruktionskostnader.

Flygt 4320-omrörare är konstruerade med mjukstart och mjukstopp för minskat slitage. Justering efter de verkliga kraven på dragkraft minskar belastningen och slitaget ytterligare under perioder då det behövs mindre dragkraft. Sammantaget ger Flygt 4320 längre livslängd och minskat underhåll. Precis som för alla långsamtgående Flygt-omrörare är det enkelt, smidigt och säkert att höja och sänka omröraren för underhåll med Flygt-lyftutrustning. ​

Justerbar. Effektiv. Optimerad drift. Enkel. Tillförlitlig.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Flygt 4320 Adaptive Mixer
Installation method
100x100 mm (4x4 in.)
Mixer rated motor power (kW)
150x150 mm (6x6 in.)
Propeller speed range (rpm)
1.1-5.5 kW (1.5-7.5 hp)
Efficiency (N/kW)
0-70 rpm
Propeller diameter (in)
up to 1700
Propeller diameter (m)
1.4 m (55 in.), 2.0 m (79 in.), 2.5 m (98 in.)
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Desinfektion
Dagvatten och översvämningar Desinfektion
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Dokument

Flygt 4320 Leaflet
Flygt Adaptive Mixer Brochure
Mixing It Up in Michigan