It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Adaptiva omrörare

Adaptiva omrörare med högeffektivitetsmotorer. Prestandan anpassas till aktuellt processbehov

Visar 1 – 2 av 2

Flygt

4320 långsamtgående omrörare

  • Inbyggd varvtalsvariator kombinerat med en omrörare med hög verkningsgrad innebär att det inte behövs någon extern VFD
  • Motoreffektivitet jämförbar med...

Flygt

Flygt 4220

  • Variabelt varvtal anpassat till aktuellt omrörningsbehov – ger avsevärda energibesparingar
  • Avancerad teknik med ökad pålitlighet tack vare Dirigo™...