It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Omrörare

Xylem erbjuder ett brett sortiment av omrörare med innovativa tekniker. Produktportföljen består av dränkbara- och torrt installerade omrörare.

Vi erbjuder också adaptiva dränkbara omrörare som anpassar omrörningsbehovet momentant i processen. 

Omrörare med fast varvtal
Omrörare med fast varvtal

Mycket effektiva lösningar för alla typer av tankar oavsett form och storlek.

Hydroejektorer
Hydroejektorer

Används som omrörare eller spolningsenhet beroende på vattennivåerna.

Jetomrörare
Jetomrörare

Torr installation för avloppsvatten- och slamtillämpningar

Adaptiva omrörare
Adaptiva omrörare

Adaptiva omrörare som anpassar prestandan till aktuellt processbehov

Toppmonterade agitatorer
Toppmonterade agitatorer

För omrörning i djupa tankar under processer för behandling av avloppsvatten.