Xylems Edge Control minskar energianvändningen med 25 %

Xylems Edge Control minskar energianvändningen med 25 %

Ny smart lösning för avloppsvattenrening skapar möjligheter till kostnadseffektivisering för avloppsvattenverk.

Världens alla reningsverk står för cirka 2 % av de globala utsläppen av växthusgaser – lika mycket som all sjöfart släpper ut i världen – och denna siffra ökar hela tiden. Xylems nya program med innovativa digitala lösningar, Xylem Edge Control, kan hjälpa avloppsreningsverk att kraftigt minska de här utsläppen, både snabbt och till överkomligt pris. Edge Control-lösningarna gör det möjligt att både nå utsläppsmålen och samtidigt minska energiförbrukningen från luftning med upp till 25 % även med en liten budget.

Hur Xylem Edge Control kan hjälpa till att spara pengar på vattenreningskostnader

Edge Controls färdiga digitala lösningar för konventionella anläggningar för aktivt slam gör det möjligt att styra och övervaka reningsverkets resurser, förbättra avskiljningen av näringsämnen, spara energi och minska kostnader.

Med denna högeffektiva teknik analyseras data i realtid för att förse reningsverk med snabba processrekommendationer för en optimerad kemikalieanvändning och luftning. Edge Control kombinerar fyra lösningar:

  • Xylem Edge Control Pulsed Aeration (reglerar blandningen för att säkerställa rätt nivåer av upplöst syre)
  • Xylem Edge Control Ammonia Removal (använder en avancerad algoritm för konsekvent borttagning av ammoniak)
  • Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal (optimerar totala kvävenivån till lägsta möjliga energikostnad)
  • Xylem Edge Control Phosphorous Removal (blir tillgänglig för kunder världen över senare i år)

Edge Control Diagram_Small.png

Energibesparing i praktiken

Vi har pratat med Jason Ingram, anläggningschef vid avloppsreningsverket i Muncie, Indiana, USA, där Xylem Edge Control Pulsed Aeration, en energibesparande lösning som kan förhindra överluftning av underbelastade anläggningar, har installerats:

– I Muncie ligger Ball State University vilket gör att invånarantalet varierar mycket över året, från cirka 70 000 personer under terminerna till cirka 48 000 under loven. Det är en befolkningsminskning på över 30 %. Det är under månaderna med mindre belastning som vi har störst nytta av Pulsed Aeration.

”Med hjälpa av Xylems Pulsed Aeration sparar vi varje månad 5 000 dollar i energikostnader.”

Pulsed Aeration förbättrar den övergripande biologiska processen i anläggningar för aktivt slam genom att åstadkomma en lagom blandning och därmed spara energi. Forskning och erfarenhet visar att denna banbrytande digitala lösning kan ge energibesparingar på upp till cirka 25 %.

Chris Taylor, global produktchef på Xylem kommenterar lanseringen av Edge Control så här:

”Avloppsreningsverk måste ständigt kunna garantera driftsäkerhet och regelefterlevnad samtidigt som kostnaderna ska hållas nere. Med Xylem Edge Control kan de enklare hantera denna utmaning.”

Edge Control kombinerar Xylems djupa expertis inom digital teknik och biologisk processteknik i olika lösningar som tillsammans maximerar processtyrningen och bidrar till att en anläggning klarar hållbarhetsmålen. Lanseringen av plattformen har föregåtts av rigorösa fälttester runtom i Nordamerika, bland annat i Washington och i Indiana.

– Vatten- och avloppsverk världen över är i full färd med att digitalisera sina nät och gör stora vatten-, energi- och kostnadseffektiviseringar. Xylem Edge Control är en multifunktionell lösning som möter operatörerna där de befinner sig i den digitala omställningen och öppnar upp nya fördelar allteftersom, säger Taylor.

Ta reda på mer om Xylem Edge Control.