It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Wave Maker: Christine Boyle, vd för Xylems Valor Water Analytics

Dr Christine Boyle är en ledare och innovatör inom vattenteknik på Xylem och utsågs nyligen av Mazars till en av de 10 mest inflytelserika kvinnorna i vattensektorn. Baserat på sin forskning har hon utvecklat den molnbaserade programvaran Hidden Revenue Locator. Med hjälp av denna programvara kan vattenverk sätta in riktade åtgärder mot två nyckelorsaker till skenbart svinn: bristande noggrannhet i mätningar ute hos kunder samt i kunddatahanteringen.
 
Boyle är också engagerad som mentor för kvinnor inom data- och vårdteknikbranschen. Hon sitter även i styrelsen för Cal Nevada American Water Works Association och är aktiv medlem i Association of Women in Water, Environment and Energy samt domare i juryn för Imagine H2O Water Technology Prize.

Vad var det som fick dig att vilja jobba med vatten från första början?

Jag började min karriär med att jobba för världens största kinesiska webbutik som säljer böcker och musik (hooloo.com, numera defunct). Jag var logistik- och driftansvarig och hjälpte till att utforma leverans- och distributionscentralen där. Det var jätteroligt och jag lärde mig samtidigt att tala mandarin flytande. Även om det tekniska arbetet fascinerade mig så längtade jag efter att få jobba med något annat mer betydelsefullt.

Jag ägnade en tid åt att resa runt i utvecklingsländer och fick se med egna ögon se hur smutsigt vatten påverkade människors hälsa. Jag bestämde mig efter det att forska på vattenresurser. Jag valde att gå doktorsprogrammet för vattenresursplanering på University of North Carolina och har hållit på med vatten sedan dess.

Hur utvecklade du din programvara för intelligent beslutstöd och hur är det att hjälpa vattenverk att arbeta med ekonomisk hållbarhet?

När jag var forskarassistent och dataanalytiker för Environmental Finance Center på universitetet så jobbade jag med ett projekt som hette ”Customer Billing Analysis for Water Utilities”. Vi använde metoder som datautvinning, kundsegmentering och avancerad statistik över kundfaktureringsdata. Målet var att med hjälp av dessa data hitta möjligheter för vattenverk att förbättra sin ekonomiska resiliens. Vi tittade på sådant som priselasticitet, hur intäkter påverkades av torka och hur olika avgiftsstrukturer påverkade intäktsstabiliteten. Vi skrev ett flertal rapporter om detta. På EFC:s webbplats kan man läsa mer om detta.
 
Vi såg att vattenverken fick kämpa med hur de skulle klara de ökade kostnaderna med lägre intäkter när kunder fortsatte spara in på vattnet. Efter min examen flyttade jag till Kalifornien och där fick jag 2013 se hur vattenverken upplevde exakt de här problemen under den värsta torrperioden i mannaminne. De kämpade med att balansera vattenhushållningen, kostnaden för vattnet till kunderna och behovet av att uppgradera sina anläggningar. Jag visste att det arbete jag hade gjort vid universitetet skulle kunna göra en drastisk skillnad för vattenverken i Kalifornien, och på andra ställen, och hjälpa dem att lösa intäktsproblemen även under torrperioder. Det var då jag anlitade denna fantastiska datorprogrammerare, Renee Jutras, och tillsammans började hon och jag bygga och sälja programvaran Hidden Revenue Locator.

På vilket sätt har det öppnats nya möjligheter för dig att lösa vattenfrågan sedan du började på Xylem?

Här på Xylem är hela teamet engagerat för att mitt ursprungliga mål ska bli verklighet, alltså att Hidden Revenue Locator ska finnas i alla vattenmätare i världen! Vi samarbetar med våra kunder även för att hjälpa dem att lösa andra problem genom att använda Xylems breda utbud av digitala lösningar. Vi utvecklar nya affärsmodeller, som till exempel resultatbaserade avtal och riskdelningsmodeller, för att göra det mindre riskfyllt för vattenverk att köpa in ny teknik. Vi arbetar även på en ny uppsättning analyser och programvarulösningar som ska hjälpa vattenverk att serva låginkomstkunder bättre och minska antalet uteblivna betalningar och avstängningar. Det här är Xylems nya vattenkapitalsprodukter.

Du är en stor förebild för kvinnor i branschen. Vad är det bästa sättet att skapa större möjligheter för kvinnor att innovera och leda inom vattensektorn?

Bra fråga! Jag har några tankar kring detta: 1) Unga yrkeskvinnor ska handledas av manliga och kvinnliga mentorer på Xylem, och andra företag för den delen. Detta kommer att hjälpa dem att hitta rätt vid de svåra yrkesvalen de behöver göra. 2) Vi måste också markera mot dåligt beteende och passiv eller aktiv sexism när vi ser det. Jag vet inte hur många gånger jag under min karriär har upplevt hur kvinnor i ett möte bara pratas förbi och jag måste stanna till och säga: ”Suzie, jag tror inte att de andra hörde dig. Kan du upprepa vad du sade?” Och jag är inte heller rädd för att säga till konferenskommittéer och yrkesorganisationer: ”Vänta lite, det saknas kvinnor här! Jag tror att (konferensen, panelen, mötet) skulle må bra av lite större variation bland intressenterna.”

Det är ett stort antal kvinnor som ger sig in i vattensektorn. Och det är upp till oss att befordra och engagera dessa kvinnor så att de känner sig välkomna och blir kvar. Jag är stolt över att arbeta för ett företag som kämpar för att fler kvinnor ska trivas i branschen.

Vad är det mest spännande du ser fram emot när du tänker på teknik och vatten i framtiden?

Något som jag ser fram emot är att få se hur tekniken kommer att kunna sänka kostnaden för infrastrukturen radikalt. Detta kommer att underlätta för vattenverken att hantera kostnaderna för vattnet, göra vattnet mer tillgängligt för människor och skapa möjligheter att investera. Genom sensorer, dataanalys och optimering bör ett smart vattenverk kunna göra enorma kostnadsbesparingar på stor grå infrastruktur (tänk tunnlar, reservoarer, rör) med samma eller bättre konsekvenser för miljö och vattenkvalitet och kundservicen. Jag tänker på fallstudien om BLU-X i South Bend och LeakView i SA Water i Australien. Det är två lysande exempel. Och det är detta som är framtiden.
 
Jag tycker också att det är väldigt spännande vad vi kan göra inom vattenåteranvändning och slutna kretsloppssystem, både skalmässigt (t.ex. NEWater i Singapore) och decentraliserat, för att möjliggöra vattenförsörjning av hög kvalitet i avlägsna områden utan vatteninfrastruktur. Bill & Miranda Gates Foundations senaste Reinvent the Toilet Challenge var mycket inspirerande för mig. Gå in på webbplatsen och se nästa generations toaletter: ”flush to brush”, här kommer vi!

Du skulle kunna jobba i vilken bransch som helst. Varför har du valt just vattensektorn?

Vattensektorn är som ett vin, det blir bara bättre och bättre för var år som går. Alla projekt jag har fått möjlighet att jobba med, de fantastiska kollegerna och vännerna jag har fått och de tekniska utmaningar jag dagligen får arbeta med – det är ju en toppenkarriär! Jag har hållit på med detta i 15 år sedan jag började min forskarutbildning 2005 och kan nu börja blicka tillbaka och se effekterna av mitt arbete. Det är tillfredsställande och spännande då framtiden är full av fler möjligheter att innovera och lösa komplexa sociala och tekniska problem.