It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dagbrott

Det första steget i gruvprocessen kanske inte är det du tror

Grundvattenreglering och avvattning är en viktig del av nästan alla dagbrott och underjordiska gruvor eftersom det bidrar till att:

  • Stabilisera brottets väggar under och efter utgrävningen
  • Öka säkerheten i gruvan för personalen
  • Öka gruvproduktionen
  • Minska driftskostnaderna genom att minska slitage och korrosion på utrustningen och sänka kostnaderna för materialtransport

Därför är avvattningspumpar en av de första utrustningsdetaljerna i en gruva. För vissa är grundvatten ett mindre hinder som kan hanteras efter behov. Andra kan behöva en planerad, integrerad avvattningsstrategi för att bedriva sin verksamhet. Oavsett vilket kan Xylem uppfylla dina avvattningsbehov för regnvatten, grundvatten, bortskaffning av processavfall och mycket annat.