It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avvattning av byggplatser och tunnelbyggen

Avvattning av byggplatser är inte ett alternativ 

En torr byggarbetsplats är en avgörande del av byggprocessen eftersom den säkerställer att produktionsplanerna kan uppfyllas i en miljö som är säker för arbetarna. En avvattningspump är faktiskt ofta den första utrustningsdetaljen på en byggarbetsplats, och en av de sista som tas bort.

Du är byggexperten och Xylem är den ledande experten på avvattning av byggarbetsplatser. Utnyttja vårt team för att utforma, installera och sköta underhållet för avvattningen på byggplatsen och dräneringen av tunnelsystem. Därefter kan dina anställda arbeta tryggt på platsen eftersom du:

  • Se till att ha rätt pump för jobbet. Ingen kan erbjuda ett större sortiment än Xylem, med sitt breda utbud av el- och dieseldrivna pumpar. Vi erbjuder hyr- och köpalternativ för din bekvämlighet.
  • Se till att ha ett pålitligt system som fungerar. Eftersom vi konstruerar och tillverkar vår egen utrustning förstår vi hur den fungerar bäst och skapar system för att matcha rätt utrustning till dina behov.
  • Se till att ha ett supportteam som är engagerat i din säkerhet och framgång. Det erfarna Xylem-teamet erbjuder nyckelfärdiga tjänster, inklusive design för dränering av platsen, installation och löpande service. Vi är med dig under hela byggprocessen.

Oavsett storleken på avvattningsprojektet för byggarbetsplatsen har vi ett team och en pump som är redo för dig. Xylem är en beprövad ledare. Vi utgör ett utmärkt samarbetspartner och kan bygga infrastruktur tillsammans med dig.

Det är en avgörande del av byggprocessen 

Att gräva djupare och djupare tunnlar, hantera höga grundvattennivåer, reparera trasiga vattenledningar och transportera avloppsvatten är en del av byggprocessen. Xylems pumpar ger utomordentligt värde när du ska sänka grundvattennivån, avvattna grundvatten eller dränera dagvatten vid din anläggning. Våra pålitliga produkter och tjänster gör att du kan lita på Xylem för:

  • Pumpning av bentonitslam
  • Nöddränering av översvämningsvatten
  • Urpumpning av gruvorter
  • Vattenjet
  • Dränering av yt- och grundvatten
  • Förbipumpning vattendrag
  • Förbiledning av avloppsvatten

Sanningen är att de flesta byggarbetsplatser behöver avvattningspumpar. Ibland stannar pumparna kvar efter att jobbet är färdigt. Grundvatten från omgivningarna och regn kan översvämma hela platsen om det inte hanteras på rätt sätt. Dessutom kan utgrävningar under grundvattennivån göra att vatten tränger in på byggplatsen. Xylem förstår vilka utmaningar du ställs inför varje dag, och finns där för dig under hela tiden som byggprojektet behöver avvattning.