It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Arbetsplatstillämpningar

Avvattning och lätt dränering

Avlägsnande av förorenat vatten från byggnader och byggarbetsplatser

I många situationer måste grundvatten och regnvatten avlägsnas för att förhindra skador på egendom eller göra det möjligt att bygga. Oavsett om det gäller källare, garage, uppfarter, landningsbanor, offentliga platser eller byggplatser, måste regnvattnet avlägsnas snabbt och effektivt för att undvika problem. Pumpar av rätt storlek kan hantera överflödigt vatten, ta hand om de vardagliga regnmängderna och förhindra översvämningar. Avvattningstillämpningar kräver tåliga, men mångsidiga pumpar som kan hantera lokala förhållanden där mängder av avlagringar, sand och grus ofta förekommer i pumpvattnet.

Förstå dina utmaningar

  • Pumpvatten är ofta förorenat med nötande och organiska material
  • Ojämnt flöde med höga toppar
  • Tillförlitlighet är nyckeln
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Wellpoint avvattning
Arbetsplatstillämpningar Wellpoint avvattning