Sanitaire TurboMAX turboblåsmaskin

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt
 • Sanitaire TurboMAX aeration blower
 • Sanitaire TurboMAX direct drive blower with HMI
 • Sanitaire TurboMAX blowers for wastewater treatment

Översikt

Produktegenskaper
 • Synkron direktdriven permanentmagnetmotor med hög energieffektivitet, hög hastighet och noggrann hastighetsstyrning
 • Låg ljudnivå och miljövänlig – inga vibrationer och inget behov av olja tack vare den senaste luftlagertekniken
 • Enkel plug-and-play-installation - inget behov av extra lyftanordningar, specialfundament eller tidskrävande uppriktningsprocedurer; testad och klar för användning efter lokal anpassning och startprocedurer
 • Minimalt underhåll – endast filterbyten de 5 första åren i drift
 • Liten och kompakt blåsmaskin med lättåtkomliga åtkomstpunkter
 • Inget behov för extra styrning och kontroll av lagerfunktionen eller behov för reservkraft - felsäker teknik och säker hantering vid strömavbrott
 • 15-600 kW
 • 700 – 41 000 m3/h
 • 0,3 – 2,0 bar
 • Integrerad flödesmätare enligt venturiprincipen +/- 3%.
 • Integrerade tryck-, temp- och vibrationsmätare.
 • Analoga/digitala in-/utgångar.
 • Reglerbar med förinställda styrprogram: Effekt, tid, tryck, flöde, O2, mA-signal mm.
 • Driftdata: Flöde, tryck (in/ut), effekt, ström, temperatur (in/ut), drifttid, antal start/stopp mm.
 • Kommunikationsprotokoll: Profibus DP, Modbus RTU,Modbus TP, Ethernet, ProfiNet.

 .

Specifikationer

Specifikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Brochure