It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bioloop-ringkanal

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Energieffektiva – kan minska energikostnaderna med upp till 50 % jämfört med ringkanalsteknik med mekanisk luftning
  • Avlägsnar allt kväve och all fosfor
  • Enkel tankkonstruktion
  • Lägre elinstallationskostnader och minskad miljöpåverkan
  • Kan anpassas till en lång rad flödes- och belastningsförhållanden
  • Diffuserad luftning med fina bubblor producerar inga aerosoler, till skillnad från mekaniska luftare
  • Kan enkelt ersätta mekanisk luftning på befintliga ringkanalsanläggningar
  • Garanti på processprestanda finns

Förenklad, flexibel process med minskade installations- och driftkostnader

Genom att kombinera diffuserad Sanitaire-luftning, dränkbar Flygt-omrörning och övergripande processtillämpningar, samt instrumentation och processtyrning från Sanitaire och YSI i både nya och eftermonterade tillämpningar, ger Xylems Sanitaire Bioloop-ringkanal upp till 50 % högre energieffektivitet, samtidigt som den kan anpassas till en lång rad flödes- och belastningsförhållanden. Processen kan också utformas för att avlägsna allt kväve och fosfor. 

Xylems erfarna konstruktionsteam kan sätta ihop en optimerad, flexibel lösning som passar både nuvarande och framtida behandlingsbehov. Bäst av allt är att processen som standard kommer med all långsiktig support som du förväntar dig av Xylem och kan levereras med prestandagaranti.

Bioloop har utvecklats specifikt för att minska installationskostnaderna. Med sin enkla tankkonstruktion kräver inte processen några omfattande lastbärande plattformar och gångar. Motorer placerade i blåsmaskinområdet minskar kostnaderna för elektriska installationer, samtidigt som tankdjupet inte begränsas av mekaniska luftare/omrörningssystem. Djupare tankar gör det möjligt att uppnå optimal överföringseffektivitet vid diffuserad luftning, och minskar dessutom systemets övergripande avtryck.

Bioloop-ringkanalen kan utformas med separata anaerobiska, syrefria och aeroba zoner, eller med SNDN (samtidig nitrifiering och denitrifiering). Båda alternativen ger flexibilitet att uppnå tillförlitlig behandling, inklusive avlägsnande av kväve och fosfor. Varsam omrörning utan onödigt höga hastigheter ger optimal bildning av biologiskt flock. Reservluft finns tillgänglig, så att även om en blåsmaskin är ur drift behåller anläggningen full behandlingskapacitet.

Bioloop jämfört med mekanisk luftning

Mekaniskt luftade kanaler använder ytomrörning som kräver stor horisontell hastighet för att hålla fasta ämnen flytande. Detta kräver extra mycket ström när flödet är lågt. Xylems Bioloop-ringkanaler använder särskilda omrörnings- och luftningsenheter för att ge en flexibilitet som mekaniska luftnings-/omrörningssystem inte kan matcha. Bioloop rör varsamt om från botten och använder luftning som täcker hela botten.

Mekaniska luftningssystem använder intensiv energi där luften/vattnet möts för att pressa in luften i vattnet. Xylems diffuserade Bioloop-luftning ger minskad mängd aerosoler, mindre isbildning och dimma och minskar lukten väsentligt.

Xylems Bioloop-ringkanaler ger energibesparingar på upp till 50 % jämfört med mekaniska system. De uppnår 7–9 lb. O2/bHP-hr jämfört med 3,0–3,5 lb. O2/BHP-hr för mekaniska luftningssystem. Tillsammans med den effektiva Flygt-tekniken för dränkbar omrörning löser Bioloop alla problem med energieffektiviteten.

Bioloop använder också icke-frätande, inruggade bassängkomponenter, inklusive diffuserade Sanitaire-luftningssystem och dränkbara Flygt-pumpar och -omrörare. Dessa komponenter har installerats och prövats vid tusentals reningsverk världen över. Blåsmaskinsystemen kan finnas inuti en byggnad, vilket minimerar kraven på underhåll utomhus. Hela luftningssystemet går enkelt att installera och underhålla, vilket eliminerar behovet av tunga kranar vid service.

Bioloop-ringkanalen optimeras också hela tiden med hjälp av Xylems OSCAR-optimerare för processprestanda. OSCAR matchar den exakta energiförbrukningen med det dynamiska behandlingsbehovet så att du kan använda helt rätt mängd energi. Dessutom finns avancerade funktioner som automatisk kontroll av slamålder (SIMS), ammoniakkontroll, rapportverktyg och SCADA.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Bioloop-ringkanal
Flow rate
0.1 to 100+ MGD (300 to 300,000+ m3/d) typical
Applications
Removal of BOD, TSS, Ammonia, TN, and TP
Typical pretreatment
Coarse screen and grit removal
Available operating modes
NIT (aerobic only), MLE (Modified Ludzack-Ettinger), A2O: anaerobic + anoxic + aerobic, Bardenpho (4 or 5 stage), Ditches in series (simultaneous nitrification and denitrification)
Shop oxygen transfer test
Included
Performance warranties
Guarantees for effluent quality or energy consumption available
Instrumentation
Bioloop-ringkanal
DO sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
TSS
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
WAS flow meter
Xylem MJK Products model MagFlux 7200
Ammonia and nitrate sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal / controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
ORP sensor
YSI/WTW model
Aeration Equipment
Bioloop-ringkanal
Types of aeration equipment
Typically includes Fine Bubble Aeration (Gold Series membrane diffusers or Silver Series II membrane disc diffusers); Coarse Bubble Aeration optional (Stainless steel wide band diffusers), Retrievable Grids optional (Eco-lift retrievable aeration gird)
Air Control Valves
Bioloop-ringkanal
Types of air control valves
Wafer type butterfly valves with electric motor actuator typical
Submersible Mixers
Bioloop-ringkanal
Types of submersible mixers
ANAEROBIC/ANOXIC ZONES: Flygt 4400, 4500, or 4600 Series; OXIDATION DITCH: Flygt 4530 or 4400 Series
Mixed Liquor Recycle Pumps
Bioloop-ringkanal
Types of mixed liquor recycle pumps
Flygt PP Series wall pumps or Flygt submersible non-clog type
RAS/WAS Pumps
Bioloop-ringkanal
Types of RAS/WAS pumps
Flygt submersible non-clog type
Controls, MCC, SCADA
Bioloop-ringkanal
Types of controls
OSCAR process performance optimizer
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Dokument