It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Om Leopold

Leopold har länge varit världsledande inom branschen för behandling av vatten och avloppsvatten, med produkter för både filtrering och klarning. Leopold både konstruerar och levererar system för gravitationsfiltrering, klarning, denitrifiering, slaminsamling och återvinning av backspolningsvatten. Leopold-lösningarna är perfekta för att avlägsna alger, föroreningar och näringsämnen, förbehandling vid avsaltning, återanvändning, SDI samt smak- och luktreducering. Sedan grundandet 1924 har Leopold varit pionjärer och anskaffat en rad innovativa tekniker som syftar till att förbättra vattenkvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Med över 8 000 installationer har kunder världen lärt sig att lita på Xylems expertis och tekniska ledarskap inom behandling av vatten och avloppsvatten.

Sedan 1924 har Leopold konstruerat och tillverkat utrustning för snabb gravitationsfiltrering av medier samt klarningslösningar för behandling av vatten och avloppsvatten. Leopold levererar vattenreningsverk för dricksvatten med filtrering, återvinning av backspolningsvatten och förbehandlande avsaltningslösningar, och förser avloppsreningsverk med lösningar för tertiär filtrering och denitrifiering. De förser dessutom reningsverk för både dricksvatten och avloppsvatten med lösningar för DAF-klarning (Dissolved Air Flotation) ochslaminsamling.

Leopolds tekniker finns tillgängliga för att hjälpa till att analysera, utvärdera och utforma alla aspekter av ett komplett filtreringssystem, inklusive utvärdering av vattenkvalitet, fastställning av optimal belastning och bästa konfiguration, val av bästa egenskaper för medier samt utformning av backspolningsprocessen. Xylems Leopold Filterworx-filtersystem med hög prestanda levereras komplett med ränna, underavlopp, inbyggt stöd för medier, tekniska medier, rännor för backspolningsvatten och systemkontroller. Resultatet är ett kostnadseffektivt, effektivt och högpresterande system som har konstruerats för att uppfylla kundernas krav. 

Xylems Leopold Clari-DAF används för att klarna råvatten i syfte att avlägsna föroreningar som grumlighet, alger, färg, järn, mangan, organiska ämnen samt smak- och luktföreningar. Det är en mycket effektiv och beprövad teknik för att avlägsna partiklar med låg densitet samt Giardia och Cryptosporidium. Dess prestanda är överlägsen vanlig klarning när det gäller konsekvent vattenkvalitet, konsekvent slam med hög halt av solida ämnen samt att klara högre belastning – resultat som kan sänka kundernas totala driftkostnader.

Leopold erbjuder också slaminsamlingslösningar med Clari-VAC-insamlaren för flytande slam och CT2-insamlaren för sjunket slam. Dessa system används vid slutklarning för att avlägsna fasta ämnen och slam. För tillämpningar där kväve och fosfor måste avlägsnas tillhandahåller Leopold elimi-NITE-denitrifieringssystem som gör filtren biologiskt aktiva så att utflödet uppfyller aktuella krav på kväve- och fosfornivåer. 


Nyheter & Pressmeddelanden

Det finns inga pressmeddelanden för närvarande. Kom tillbaka senare och se om det finns nya pressmeddelanden.