It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oxelia-system för återanvändning eller känsligt vatten

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Främjar fördelaktig återanvändning av avloppsvatten – perfekt för jordbrukstillämpningar eftersom det uppfyller de ekologiska kraven.Omvandlar avloppsvatten till en värdefull tillgång.
 • Möjliggör tömning i miljömässigt känsliga vattendrag tack vare att utloppssystemets vattenkvalitet förbättras.
 • Lösning med flera barriärer för behandling av avloppsvatten, för att desinficera och förstöra organiska ”föroreningar som är på väg att bli ett stort problem”, bland annat läkemedel, bekämpningsmedel, ogräsmedel och avfall från hygienprodukter.
 • Integrerat styrsystem med flertalet återkopplingskretsar med de bästa onlinesensorerna. På så sätt uppnås processmålen med effektivast möjliga vattenanvändning och till lägsta möjliga kostnad.

 • Maximerar produktionen av vatten för återanvändning och minimerar backspolningsproduktionen. Backspolningen kräver ingen särskild behandling utan kan behandlas tillsammans med flöden av andra fasta ämnen eller återvinnas till anläggningens första skede.

 • Förbättrar effektiviteten hos processerna nedströms, i synnerhet membranfiltreringen och UV-desinficeringen.

 • Lägre investeringskostnader än många andra avancerade behandlingssystem.

Förstör svåra föroreningar och patogener med kraftfull oxideringsförstärkt biofiltrering

Genom att använda stark oxidering för att bryta föreningarna hos svåra organiska ämnen eliminerar Oxelia deras farliga kemiska egenskaper och omvandlar dem till biologiskt nedbrytbara organiska ämnen. Naturligt förekommande mikroorganismer i det biologiskt aktiva kolfiltret förbrukar dessa delvis oxiderade organiska ämnen och eliminerar dem helt från avloppsvattenflödet.

För att fastställa vilken oxideringsprocess som är bäst för din behandling, utvärderar Oxelia-experterna vilka föroreningar som ska avlägsnas, processerna uppströms och nedströms samt ytterligare behandlingskrav eller lagstadgade krav. Oxideringsprocessen kan använda endast ozon, eller en avancerad oxideringsprocess (AOP) som använder peroxid med ozon eller UV-strålning, för att producera hydroxylradikaler, som är extremt kraftfulla oxidanter.

Bland de föroreningar som elimineras omedelbart märks:

 • Hormonstörande ämnen, både i läkemedelsrester och i hygienprodukter
 • Andra läkemedel och mediciner som säljs över disk
 • Bekämpningsmedel, ogräsmedel och andra organiska föreningar
 • Industrikemikalier som NDMA, MTBE och 1,4-dioxan

Oxelia producerar avloppsvatten som är säkert för återanvändning eller för utsläpp i miljömässigt känsligt vatten.

Optimerad prestanda som är säker och effektiv – kvalitet och efterlevnad garanteras

Med hjälp av toppmoderna onlinesensorer övervakar Oxelia inflödets organiska koncentrationer, oxideringsdoserna, filterfunktionen och utsläppsvattnets kvalitet. Integrerad styrning av analyser och återkoppling ger justering i realtid av kemiska doser och UV-doser som svar på förändringar i vattenkvalitet eller flödeshastighet för optimal effektivitet. Den optimala utformningen anpassad till dina behandlingsmål säkerställer i kombination med optimerade kontroller den lägsta möjliga livscykelkostnaden för din verksamhet.

Xylems experter kan fastställa bästa möjliga teknik med hjälp av testbänkar och pilottester och utvärdera systemet och utsläppskraven för att ta fram bästa möjliga lösning. Den här anpassade lösningen gör att Xylem kan utfärda en processgaranti som går ut på att Oxelia uppfyller kraven på vatten för återanvändning eller utsläpp.

Testa vad Oxelia går för. Låt oss använda avloppsvatten på ett klokt sätt. Låt oss lösa vattenfrågorna.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Oxelia ozonförbättrat biologiskt aktivt filtreringssystem
Applications
Direct Potable Reuse, Indirect Potable Reuse, Non-Potable Reuse, Groundwater Recharge, Discharge into Sensitive Waters, Pretreatment to reduce organic fouling on membranes such as MF, UF, NF, and RO.
Construction type
New or existing wastewater treatment plants
Contaminates removed
Recalcitrant Chemical Oxygen Demand (COD), Residual (post-secondary treatment) Biochemical Oxygen Demand (BOD), Recalcitrant Total Organic Carbon (TOC), Trace Organic Compounds, Color, Odor. Increase UV transmittance.
Flow rate
1.0MGD+ (3,788 m3/day+)
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, when supplying all system components
System Components
Oxelia ozonförbättrat biologiskt aktivt filtreringssystem
Control system
Main System Control Panel (MSCP) providing a central operator interface and processing. Sub Control Consoles at Ozone Generator and BAF. Online sensors for real-time monitoring.
Ozone generator
Wedeco ozone generators, required power supplies and control interfaces, ozone monitoring, ozone destruct system, ozone contacting and ozone injection system, and cooling systems as required.
Biologically active filter
Leopold underdrains, IMS 200 media retainers, appropriate media for the application, all backwash components including troughs, air scour blowers, backwash and mudwell pumps, valves and protective alarms and devices.
Dokumentation och verktyg

Brochure

Oxelia Reuse Brochure
Oxelia Sensitive Waters Brochure

Relaterade produkter och tjänster