It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Filterworx-prestandafilter

Översikt Systemkomponenter Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Ett system för gravitationsmediefiltrering som ger effektiv energi- och vattenanvändning
  • Kostnadseffektivt och energieffektivt 
  • Utökad support som omfattar pilottester och övervakad installation

Ett anpassat system som uppfyller kraven för tillämpningar och tillstånd

Xylems Leopold Filterworx-prestandafilter är ännu ett exempel på hur Xylem har gått i täten för gravitationsmediafiltrering under årtionden. Filterworx kombinerar flera komponenter – bottendränering, integrerat mediastöd, vattenränna, tekniska media, tråg för backspolningsvatten och systemkontroller – i ett enda system för gravitationsmediafiltrering som på bästa sätt uppfyller kraven för tillämpningar och tillstånd.

Xylems ingenjörer arbetar tillsammans med kunderna för att utveckla kostnadseffektiva och energieffektiva system med hög prestanda. Filterkörningen maximeras medan kostnaderna och genereringen av avloppsvatten minimeras tack vare att vi utvärderar egenskaperna för inloppsvattnet, väljer ut de bästa egenskaperna för olika medier, fastställer optimal belastning samt konstruerar utformningen och backspolningsprocessen på bästa sätt.

Rätt komponenter och utmärkt support

Varje filterkomponent är tillverkad för effektiv energi- och vattenanvändning. Xylems filter för rännor med plan botten minskar utgrävningskraven och förenklar nya konstruktioner, samtidigt som trågen bidrar till att spara på medierna. Filterworx-styrsystemet övervakar hela tiden filtratets kvalitet och filterbäddens förhållanden, och Xylem kan tillhandahålla teknisk antracitmedia med den lägsta enhetlighetskoefficienten i branschen.

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Tråg för backspolningsvatten

Xylems Leopold-tråg i fiberglas för backspolningsvatten används i vatten- och avloppsvattenfilter för att ge enhetligt avlägsnande av sköljvatten under backspolning. Xylems tråg är tillverkade i tätt laminerad fiberglasförstärkt plast som gör dem hållbara och korrosionsbeständiga. Dessutom är de förstärkta för extra styrka och styvhet och underhållsfria. Trågen är enkla och ekonomiska att installera, kräver inget kostsamt formarbete, och alla monteringsfästen, delar och stabilisatorer är i rostfritt stål.

Tekniskt filtermedia

Leopolds tekniska filtermedia behandlas i en unik och toppmodern anläggning särskilt utformad för att producera antracitfiltermedia med låg enhetlighetskoefficient (UC). Det som verkligen skiljer Xylem från annan behandling av medier är fuktreduceringen innan avläsningarna. Att minska fukten i råmaterialet ökar i hög grad effektiviteten för kontrollerna så att mer antracit och mindre vatten kan levereras. Detta gör det möjligt att producera flera olika mediastorlekar som alla har en enhetlighetskoefficient under 1,30.

Ränna

Leopold-rännor med plan botten minskar kraven på utgrävning och stödstrukturer. Detta förenklar nybyggnad och ger stora kostnadsbesparingar. Filterworx-systemen går även att utforma med främre rännor, centrala rännor eller H-rännor, eller till och med vägglådor för att bygga om en befintlig bassäng. Ett Leopold-filter kan anpassas för att ge den bästa och mest kostnadseffektiva utformningen.

I.M.S 1000 och 200 mediabehållare

I.M.S 1000- och 200-mediabehållarna är ett mer effektivt alternativ till att använda grus i de flesta tillämpningar, och har konstruerats för att tillåta förbättrad backspolning och förbättrad luft- och vattenfördelning för renare medier. Tack vare den fysiskt styva konstruktionen och de precisionstillverkade formsprutade spåren eliminerar I.M.S 1000- och 200-mediabehållarna det outnyttjade utrymmet och ger längre filterkörningar som minskar de övergripande driftkostnaderna. De patentsökta räfflorna längst ned på plattorna är konstruerade för att säkerställa att luft inte rullar till de höga ändarna av luckorna. I.M.S-mediabehållarna ersätter upp till 36 cm grus, vilket möjliggör samma mediadjup på mindre vertikalt utrymme och längre backspolning av luft/vatten.

Systemstyrenheter

Filterworx-systemstyrenheterna övervakar hela tiden filtratets kvalitet och filterbäddens förhållanden. Filtret backspolas endast vid behov och så länge som behövs. Filtratets kvalitet och filterkörningsvolymerna optimeras, samtidigt som energiförbrukningen och genereringen av avloppsvatten minskar. Filterworx-styrenheterna ser till att filtret är i gott skick så att filtrets livslängd kan ökas. Filterworx-systemstyrenheterna använder vanliga kommunikationsprotokoll som enkelt går att integrera i de flesta andra system för anläggningsstyrning eller SCADA-system.

Bottendräneringar

Bottendräneringar samlar in filtrerat vatten under filterkörningar och fördelar luft och vatten under backspolningscykeln. Att tillhandahålla renare filter innebär längre filterkörningar och högre vatteneffektivitet, mer produktvatten och mindre avfall. Detta sänker driftkostnaderna per liter filtrerat vatten. Alla Leopold-bottendräneringar, Typ S, Typ SL och Typ XA, ger de överlägsna prestanda som har gjort Leopold-bottendräneringarna till branschledare.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Filterworx prestandafilter
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Flow rate
1 MGD+ (3,788 m3/day+)
Contaminates removed
Potable Water: Particulate, Turbidity, Organics, Iron, Manganese, TOC; Wastewater: Total Suspended Solids, Ortho-phosphorus, Nitrate, Organics; Desalination Pretreatment: Particulate, Silt, SDI reduction
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
AWWA, ASTM, British DWI, French
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
System Components
Filterworx prestandafilter
Dual parallel lateral underdrain available
Type XA , Type S, and Type SL
Media support systems available
Graded gravel, I.M.S 200 media retainer or I.M.S 1000 media retainer
Types of media that can be used
Silica Sand, High density sand, Anthracite, Granular Activated Carbon, Expanded Clay
Trough types
Fiberglass, Stainless Steel
Media retention available
Yes, stainless steel
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, pneumatic, hydraulic
Flow measuring instruments
Venturi, Mag-meter, transit time
Instrumentation
Turbidimeters, Particle Counters, Nitrate, Phosphorus, TOC, DO
Blower types
Positive Displacement, Centrifugal
Pump types
Submersible, end suction, split case, vertical turbine
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Filtrering
Återanvändning > Tertiär behandling Filtrering
Filtrering av medier
Drickbart vatten/dricksvatten > Filtrering Filtrering av medier
Dokumentation och verktyg