It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Horisontella axialflödespumpar WCXH

Översikt Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Flöden på 7 000 till 115 000 m3/h eller mer (30 000 till 500 000 gpm)
 • Tryckhöjd till 8 m (26 fot)
 • Upp till 3 352 mm utlopp och högre (132 tum)
 • 100 till 135 rpm

ÅRTIONDEN AV BEPRÖVADE PRESTANDA INOM OMRÅDEN DÄR FLÖDESREGLERING ÄR EN DEL AV LIVET

 • Den stora fördelen med den här typen av pump är att det roterande elementet sitter på avstånd från den korroderande inverkan av vattnet som pumpas när pumpen inte används. På så sätt ger den horisontella konstruktionen en längre livslängd jämfört med pumpar som installeras vertikalt. 
 • Eftersom den horisontella pumpen inte ligger i vattnet minskas sumputgrävningen, vilket leder till lägre konstruktionskostnader. 
 • Pumphuset är delat horisontellt. Det övre huset kan tas bort så att man kommer åt hela rotationsenheten för enkelt underhåll och borttagning. 
 • Det delade huset gör att pumpen kan fraktas i delar med lägre vikt. Det minskar behovet av en större kran och sänker därigenom kostnaderna för konstruktion och transport. 
 • Bland produktens egenskaper finns ett brett utbud av pumphjuls- och skålmaterial och möjligheten att anpassa varje pump till specifika tillämpningskrav.
 • WCXH-pumpen kan också installeras i en vertikal konfiguration vid behov. 
 • Lättåtkomliga servicecenter, tekniska kunskaper, reservdelar och support för att säkerställa minimala kostnader för driftstopp och den mest kostnadseffektiva driften. 

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Dokument